emissioner Eminova

Investerarträff den 3 februari 2016

- Inbjudan från Eminova Fondkommission

Välkommen att träffa några riktigt intressanta bolag!

Eminova Fondkommission hjälper bolag vid bland annat noteringar, nyemissioner och förvärv. Nu får du möjlighet att i en avspänd miljö lyssna på några av dessa bolag och träffa deras ledningar. Detta går av stapeln den 3 februari kl 18.00 på IVA Konferenscenter - Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Då vi kommer att bjuda på enklare förtäring ber vi er anmäla ert deltagande till oss enligt uppgifterna här till höger.

Observera att platserna är begränsade.

Varmt välkommen!

Colabit Oil

Colabitoil Sweden AB

Colabitoil skall verka för ett långsiktigt uthålligt och miljövänligt
alternativ inom drivmedelssektorn i vårt samhälle. Bolagets miljöpolicy skall ligga till grund för det fortsatta miljöarbetet, där övergripande och detaljerade miljömålen skall uppnås inom ramen för vår drivmedelsproduktion.

Colabitoil är ett långsiktligt ägarbolag för investeringar i energi- och miljöanläggningar. Bolaget ska skapa ett energioberoende av fossila bränslen för transportsektorn och minska beroendet av fossila bränslen.

Bolaget genomför en nyemission om högst 589 000 aktier. Teckningskursen är 21,50 kronor per aktie, lägsta teckningspost är 500 aktier. Teckningsperioden är från och med den 15 januari till och med den 15 mars.

Colabitoil presentaras av bolagets VD, Jan Nordlöf

ABSOLICON - Solar Collector AB

ABSOLICON - Solar Collector AB

Absolicon är ett utvecklingsbolag med lång erfarenhet inom koncentrerad solenergi. Vi utvecklar och tillverkar solföljande, koncentrerande solfångare. Marknaden uppskattas till 5000 miljarder kronor i investeringar till år 2050 med mycket snabb tillväxt de första decennierna.

Bolagets strategi är att tillsammans med kunder bygga pilotanläggningar som visar hur de kan minska sina energikostnader med solenergi. Parallellt med detta utvecklar Absolicon en produktionslina som radikalt minskar tillverkningskostnaderna.

Bolaget står inför en emission och notering på Aktietorget under våren 2016.

Bolaget och noteringsplanerna presenteras av företagets grundare och VD Joakim Byström

RLS Global

RLS Global AB

RLS Global utvecklar och säljer biokemiska produkter och metoder för behandling av de vanligast förekommande sjukdomarna i världen. Bolaget skall bli världsledande inom biokemiska och miljövänliga metoder för behandling av sjukdomar, detta med vävnadsbevarande tekniker.

  • RLS Global är världsledande inom selektiva preparat som enbart angriper skadad vävnad och lämnar frisk intakt.
  • RLS Global ligger i framkant av den vävnadsbevarande utvecklingen inom vården och vågar vara innovativa.
  • RLS Global hjälper till i kampen mot antibiotikaresistens.

Bolaget genomför just nu en företrädesemission. Teckning av aktier sker från och med den 25 januari till och med den 8 februari.

RLS Global presenteras av bolagets VD, Kenth Hanssen.

Info & anmälan

3 februari 2016
Kl. 18.00 - ca 20.00
IVA Konferenscenter
Grev Turegatan 16
Stockholm

Obligatorisk föranmälan, begränsat antal platser!
Anmälan görs senast
den 2 februari kl 15.00 till
investerartraffar@eminova.se
tfn. 08-684 211 00.
Platsen är bokad efter en bekräftelse från oss.

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2020-06-01

Årsredovisning 2019

Första dag för handel med inlösenaktier

2020-06-02

Årsstämma

Årsstämma

Årsstämma

Redeye Growth Day

Redeye Growth Day

2020-06-03


Extra bolagsstämma

2020-06-04

Årsstämma

Årsstämma

Årsstämma 2020

2020-06-05

Nyemission

Sista dag för teckning. 


Sista dag för handel med inlösenaktier

2020-06-08

Årsstämma 2020

Småbolagsdagen

Presentation på Småbolagsdagen

VD Andrew Spry presenterar kl 13.45-14.15


Småbolagsdagen

Småbolagsdagen

2020-06-09

Årsstämma

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär