emissioner

Cell Impact skalar upp produktionen, bränsleceller hetare än någonsin

- Möjlighet att teckna Cell Impact

Cell Impact har fått flera stora beställningar för flödesplattor till bränsleceller som är hjärtat i vätgasdrivna fordon. En nyemission på 48 miljoner genomförs för att möta marknadens efterfrågan och skala upp produktionen.


Cell Impact utvecklar
verktyg och produktionsprocesser för att ta fram en ny generations flödesplatta med avancerade flödesmönster. Dessa mönster är svåra att tillverka men med Cell Impacts patenterade höghastighetsteknologi kan mönster formas bättre än vad konkurrerande teknologier klarar av.

Två stora ordrar i början på 2018
Cell Impact har fått två stora ordar i början på 2018 och de erfar ett stort intresse från marknaden för sitt erbjudande. Kunder och prospekt kan potentiellt uppnå högre prestanda och lägre kostnader med Cell Impacts teknologi.

År av forskning börjar nu bära frukt
Desto tuffare utsläppsnormer, desto högre takt i elektrifiering. Då drivs teknikutvecklingen mot bränslecells och batteridrift. Och bränslecellen i en bil är en slags eldrift, eftersom den driver elmotorerna i bilen.

Till batterier behövs mineraler som ofta bryts i instabila länder, och det är svårt att se en stabil leveranssituation av dessa. Redan nu är det ett stort problem. Bilindustrin ser en utmaning i tillgången på råvaror så där har vätgasdriften kommit som ett bra komplement. Vätgas är inte utan utmaningar, men år av forskning börjar nu bära frukt och en lägre kostnad för produktion och distribution av vätgas finns runt hörnet. Vätgas som grundämne är ett av de mest vanliga ämnena som finns.

Bränslecellstekniken är en mycket attraktiv teknik om man eftersträvar en helt ren miljö, snabb påfyllning och kan tillverka vätgasen på ett miljövänligt sätt. Ofta sker tillverkningen av vätgas med överskottsenergi som annars skulle gå förlorad. Det är därför som Kina, Japan, Korea, Tyskland och Kalifornien satsar så stort på bränsleceller.

Det finns en chans, eller risk, att marknaden plötsligt exploderar
Marknaden är värderad till flera miljarder dollar och växer med cirka 25-33% per år. Cell Impact har avtal med ett antal ledande företag inom branschen som under 2018 kommer att stå för ett antal krävande projekt.

Största utmaningen är att klara av de stora utvecklingsprojekten under året. Cell Impact räknar med att skala upp organisationen och verksamheten för att möta en växande efterfrågan. Det finns en chans, eller risk, att marknaden plötsligt exploderar.

Emissionslikviden i emissionen som stänger den 15:e mars är på 48 miljoner kronor och två tredjedelar skall användas för processutveckling och investeringar i produktionsutrustning så att kapaciteten utökas i takt med den stigande orderingången.

De pågående utvecklingsprojekten står för största delen av beställningarna men runt hörnet finns andra möjligheter som företaget måste vara beredda på.

Investera i Cell Impacts nyemission och var med på resan
Efter många är av forskning och utveckling av bränsleceller så börjar det nu ta ordentlig fart. Områden som materialhantering och transportsektorn har börjat inse värdet av vätgasdrift. Cell Impact har produktionstekniken som efterfrågas av industrin. Målet är att bli en ledande leverantör av flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller.

Cell Impact är en global leverantör av flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Konkurrenternas metoder har svårt att antingen forma efterfrågade flödesmönster eller använder teknik som blir för dyr. Cell Impact har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning som gör bränslecellerna kostnads- och energieffektiva jämfört med andra formningsmetoder. 

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 48,1 MSEK 

Företräde: Ja, för befintliga aktieägare

Teckning utan företräde: Ja, på separat anmälningssedel

Emissionskurs: 10,50 kr/aktie

Teckningstid: 1/3 - 15/3 2018

Garanti: 85 % via teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Prospekt och ytterligare information: www.cellimpact.com
www.penser.se, 08-463 80 00
Prospekt
Särskild anmälningssedel
Teckningssedel för teckning utan stöd av teckningssrätter

 

Om Cell Impact

Bransch: Industrivaror och -tjänster

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Bränsleceller omvandlar vätgas och syre till elektricitet och värme. Den enda restprodukten är vatten och därför utgör bränsleceller ett miljövänligt alternativ till både förbränningsmotorer och batterier.

Bränsleceller omvandlar vätgas och syre till elektricitet och värme. Den enda restprodukten är vatten och därför utgör bränsleceller ett miljövänligt alternativ till både förbränningsmotorer och batterier.

”Cell Impact räknar med att skala upp organisationen och verksamheten för att möta en växande efterfrågan.”

Fakta om företaget:
Cell Impact är en global leverantör av flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Konkurrenternas metoder har svårt att antingen forma efterfrågade flödesmönster eller använder teknik som blir för dyr.

Cell Impact har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning som gör bränslecellerna kostnads- och energieffektiva jämfört med andra formningsmetoder.

Dela

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted