emissioner Cell Impact

Cell Impact skalar upp produktionen, bränsleceller hetare än någonsin

- Möjlighet att teckna Cell Impact

Cell Impact har fått flera stora beställningar för flödesplattor till bränsleceller som är hjärtat i vätgasdrivna fordon. En nyemission på 48 miljoner genomförs för att möta marknadens efterfrågan och skala upp produktionen.


Cell Impact utvecklar
verktyg och produktionsprocesser för att ta fram en ny generations flödesplatta med avancerade flödesmönster. Dessa mönster är svåra att tillverka men med Cell Impacts patenterade höghastighetsteknologi kan mönster formas bättre än vad konkurrerande teknologier klarar av.

Två stora ordrar i början på 2018
Cell Impact har fått två stora ordar i början på 2018 och de erfar ett stort intresse från marknaden för sitt erbjudande. Kunder och prospekt kan potentiellt uppnå högre prestanda och lägre kostnader med Cell Impacts teknologi.

År av forskning börjar nu bära frukt
Desto tuffare utsläppsnormer, desto högre takt i elektrifiering. Då drivs teknikutvecklingen mot bränslecells och batteridrift. Och bränslecellen i en bil är en slags eldrift, eftersom den driver elmotorerna i bilen.

Till batterier behövs mineraler som ofta bryts i instabila länder, och det är svårt att se en stabil leveranssituation av dessa. Redan nu är det ett stort problem. Bilindustrin ser en utmaning i tillgången på råvaror så där har vätgasdriften kommit som ett bra komplement. Vätgas är inte utan utmaningar, men år av forskning börjar nu bära frukt och en lägre kostnad för produktion och distribution av vätgas finns runt hörnet. Vätgas som grundämne är ett av de mest vanliga ämnena som finns.

Bränslecellstekniken är en mycket attraktiv teknik om man eftersträvar en helt ren miljö, snabb påfyllning och kan tillverka vätgasen på ett miljövänligt sätt. Ofta sker tillverkningen av vätgas med överskottsenergi som annars skulle gå förlorad. Det är därför som Kina, Japan, Korea, Tyskland och Kalifornien satsar så stort på bränsleceller.

Det finns en chans, eller risk, att marknaden plötsligt exploderar
Marknaden är värderad till flera miljarder dollar och växer med cirka 25-33% per år. Cell Impact har avtal med ett antal ledande företag inom branschen som under 2018 kommer att stå för ett antal krävande projekt.

Största utmaningen är att klara av de stora utvecklingsprojekten under året. Cell Impact räknar med att skala upp organisationen och verksamheten för att möta en växande efterfrågan. Det finns en chans, eller risk, att marknaden plötsligt exploderar.

Emissionslikviden i emissionen som stänger den 15:e mars är på 48 miljoner kronor och två tredjedelar skall användas för processutveckling och investeringar i produktionsutrustning så att kapaciteten utökas i takt med den stigande orderingången.

De pågående utvecklingsprojekten står för största delen av beställningarna men runt hörnet finns andra möjligheter som företaget måste vara beredda på.

Investera i Cell Impacts nyemission och var med på resan
Efter många är av forskning och utveckling av bränsleceller så börjar det nu ta ordentlig fart. Områden som materialhantering och transportsektorn har börjat inse värdet av vätgasdrift. Cell Impact har produktionstekniken som efterfrågas av industrin. Målet är att bli en ledande leverantör av flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller.

Cell Impact är en global leverantör av flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Konkurrenternas metoder har svårt att antingen forma efterfrågade flödesmönster eller använder teknik som blir för dyr. Cell Impact har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning som gör bränslecellerna kostnads- och energieffektiva jämfört med andra formningsmetoder. 

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 48,1 MSEK 

Företräde: Ja, för befintliga aktieägare

Teckning utan företräde: Ja, på separat anmälningssedel

Emissionskurs: 10,50 kr/aktie

Teckningstid: 1/3 - 15/3 2018

Garanti: 85 % via teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Prospekt och ytterligare information: www.cellimpact.com
www.penser.se, 08-463 80 00
Prospekt
Särskild anmälningssedel
Teckningssedel för teckning utan stöd av teckningssrätter

 

Om Cell Impact

Bransch: Industrivaror och -tjänster

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Bränsleceller omvandlar vätgas och syre till elektricitet och värme. Den enda restprodukten är vatten och därför utgör bränsleceller ett miljövänligt alternativ till både förbränningsmotorer och batterier.

Bränsleceller omvandlar vätgas och syre till elektricitet och värme. Den enda restprodukten är vatten och därför utgör bränsleceller ett miljövänligt alternativ till både förbränningsmotorer och batterier.

”Cell Impact räknar med att skala upp organisationen och verksamheten för att möta en växande efterfrågan.”

Fakta om företaget:
Cell Impact är en global leverantör av flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Konkurrenternas metoder har svårt att antingen forma efterfrågade flödesmönster eller använder teknik som blir för dyr.

Cell Impact har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning som gör bränslecellerna kostnads- och energieffektiva jämfört med andra formningsmetoder.

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2021-03-08

Nyemission
Teckningstiden inleds.

2021-03-09

Bokslutskommuniké 2020

Företrädesemission

Teckningstiden inleds.


Cyxone presenterar på BioStock Live den 9 mars 2021

2021-03-10

Bokslutskommuniké

Årsstämma

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

Extrainsatt investerarevent

Den senaste tiden har Chordate Medical uppmärksammats i allt fler sammanhang – nyligen återupptogs bolagets patientstudie på behandlingstekniken för migrän, samtidigt som flera av bolagets största aktieägare aviserat ökat innehav.

Mot den bakgrunden vill Västra Hamnen och Chordate ge befintliga och nya intressenter möjligheten att få en uppdatering av dagsläget och ställa frågor direkt till vd Anders Weilandt. Anders Weilandt medverkar därför på ett extrainsatt investerarevent med en Q&A den 10 mars, klockan 10:00-10:30.

Chordate Medicals patenterade behandlingar mot kronisk migrän står inför slutfasen av en avgörande patientstudie som nyligen återupptogs efter en paus på grund av pandemin. Samtidigt har bolaget fortsatt med ett aktivt försäljningsarbete av den CE-märkta rinit-behandlingen på flera nyckelmarknader såsom Italien och Saudiarabien.

Tid: Onsdag 10 mars kl 10:00 – 10:45

Anmälan: https://attendee.gotowebinar.com/register/822300970513861135

Länk till själva webbsändningen e-postas till registrerad e-postadress.

En inspelning av sändningen finns i efterhand tillgänglig på Chordates webbplats och på Västra Hamnen Corporate Finance YouTube-kanal.

Chordate Medical och Västra Hamnen Corporate Finance önskar er varmt välkomna!


Aktieportföljen Live

Stefan K. Nilsson, VD för nyligen börsintroducerade Lipigon kommer att presentera bolaget på Aktieportföljen Live på onsdag den 10 mars klockan 20.30-20.55. Eventet genomförs digitalt. Varmt välkommen.

Du har möjlighet att ställa frågor direkt till bolaget under en frågestund efter presentationen. Det går även bra att skicka in frågor i förväg eller under bolagens presentation. Skicka dina frågor till info@aktieportfoljenlive.com.

Se eventet på Facebook, YouTube eller hos Börskollen:

Facebook
Aktieportföljen Live
Aktier - Småbolagsjakten
Aktieporteføljen

YouTube
Finwire
Börskollen


2021-03-11

Bokslutskommuniké 2020

2021-03-15

Företrädesemission av units
Teckningstiden inleds.

2021-03-17

Teckningsoptioner serie 2021 (TO2)

De teckningsoptioner av serie 2021 som har emitterats i Företrädesemissionen berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Dicot under teckningsperioden från och med den 17 mars 2021 till och med den 31 mars 2021. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 1 mars 2021 till och med den 15 mars 2021. 


2021-03-18

Bokslutskommuniké 2020

Extra bolagsstämma


2021-03-19

Årsredovisning 2019/2020

Utkommer under vecka 12 


Årsredovisning 2020

ProHearings

Årsredovisning 2020

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted