Zesec tecknar avtal med FastPark om leverans av mobil access

Zesec meddelar att bolaget har tecknat partneravtal med FastPark om leverans av mobil access och integrering i kundens plattform för uthyrning av parkeringsplatser. FastPark är ett snabbväxande bolag och har som mål att hyra ut 8 000 parkeringsplatser inom två år via sin app.

Den moderna delningsekonomin gör det möjligt att samutnyttja olika varor och tjänster på ett effektivt sätt, och FastPark utnyttjar detta koncept för att öka användningen av parkeringsplatser. Via deras app kan privatpersoner hyra och hyra ut parkeringsplatser så att de kan användas en större del av tiden och därmed skapas nya miljösmarta parkeringslösningar runt om i Sverige. Många parkeringsplatser som skulle kunna samnyttjas har dock inte varit möjliga att ansluta tidigare då de kräver att man passerar en låst garageport.

- Vi sökte efter en smidig lösning som gör att våra användare kan låsa upp garageporten via FastPark-appen. Valet föll på Zesec som erbjuder både tredjepartsintegration och den hårdvara som behövs. Vi sätter stort värde på att integreringen är så smidig att våra användare inte behöver växla mellan olika appar när de ska låsa upp en garageport, säger Albin Samuelsson VD på FastPark.

FastPark har valt en lösning som består av Zesecs flexibla integrationsplattform och den nyligen lanserade universella styrenheten MX. Tillsammans digitaliserar de befintliga elektriskt eller motoriserat styrda lås på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

- Vi utvecklade vår digitala styrenhet MX för att stödja vår affärsidé om digitalt tillträde till fastigheter då vi inte kunde hitta en redan existerande produkt som uppfyllde våra krav på flexibla kommunikationsmöjligheter, enkel installation och snabb responstid. Genom avtalet med FastPark öppnas ett nytt och spännande affärsområde för Zesec, och vi har erhållit ytterligare ett kvitto på att styrenheten kan användas inom många olika typer av verksamheter, säger Zesecs VD Magnus Gilborne.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden (publ)
[email protected]
+46 70 375 40 74

Om Zesec
Med Zesec flyttar nycklarna in i mobilen, vilket gör att du inte behöver vara fysiskt på plats för att öppna dörren, ha nyckeln med dig eller släppas in av någon via porttelefon. Med vår plattform ska vi underlätta för alla som behöver en nyckel till en dörr utan att behöva åka omvägar som i sin tur leder till trängsel i trafiken och onödigt utsläpp i städerna.

Om FastPark
FastPark är plattformen där parkeringsbehövande möter dem som vill hyra ut sin parkeringsplats. Det kan vara svårt att hitta en parkering i centrum när man till exempel ska till jobbet på morgonen, är i en främmande stad eller ska på något event.

Samarbete med Srenity Solutions öppnar ännu fler dörrar

Zesec har ingått avtal med Srenity Solutions AB om leverans av mobil access. Samarbetet innebär att Zesec blir en integrerad del i Srenitys IoT-plattform och åtkomst via smartphone erbjuds såväl nya som befintliga kunder


Nyproducerade fastigheter blir nyckelfria med Zesec

Under november har bolaget inlett tre projekt tillsammans med fastighetsbolag om digitalisering av nyproducerade fastigheter. Syftet är att erbjuda hyresgästerna en helt nyckelfri vardag och en effektivare och mer kostnadseffektiv förvaltning. Projekten omfattar tusentals lägenheter på flera centrala orter i Sverige


Zesec ökar takten tillsammans med SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum

Bostadsrättsförvaltaren SBCs samarbete med Zesec har tagit ordentlig fart under hösten och antalet anslutna bostadsrättsföreningar växer stadigt i takt med att insikten om digitaliseringens alla fördelar blir tydligare. Samarbetet som inleddes i april 2021, innebär att över 4 300 bostadsrättsföreningar över hela Sverige fått möjlighet att öppna dörrar med smartphone istället för med nycklar


Zesec växer med fler återförsäljare i Sverige

Som en del i Zesecs expansionsplan har bolaget hittills under kvartalet tecknat 10 nya återförsäljaravtal i Sverige. Zesecs nyligen lanserade digitala styrenhet MX spelar en viktig roll i utvecklingen av återförsäljarnätverket


Zesec fortsätter tillväxtresan och etablerar i expansiva Malmöregionen

Zesec of Sweden AB (publ) fortsätter sin tillväxtresa i Sverige och etablera sig planenligt i Malmöregionen genom att rekrytera Jimmy Andersson med mångårig erfarenhet av strategisk försäljningsledning och operativ försäljning inom fastighet och bostäder


RÄTTELSE AV PRESSMEDDELANDE DEN 23 NOVEMBER KLOCKAN 12:10 - Zesec tecknar samarbetsavtal med FortVillage om integration i molnbaserat fastighetssystem

På grund av tekniskt fel hos leverantören innehöll pressmeddelandet den 23 november 2021 klockan 12:10, en felaktig länk. Därför skickar vi ut pressmeddelandet på nytt. Det finns inga andra förändringar av innehållet

Som en del i Zesecs målsättning att erbjuda mobil access som en integrerad del i moderna, innovativa fastighetssystem meddelar bolaget att avtal tecknats med FortVillage om integration


Zesec tecknar samarbetsavtal med FortVillage om integration i molnbaserat fastighetssystem

Som en del i Zesecs målsättning att erbjuda mobil access som en integrerad del i moderna, innovativa fastighetssystem meddelar bolaget att avtal tecknats med FortVillage om integration


Zesec of Sweden AB (publ) publicerar kvartalsrapport Q3 1 juli - 30 september 2021

Zesec har investerat kraftigt i digitala lösningar som kombinerar tekniken i en smartphone med potentialen i dagens teknologiskt avancerade samhälle. Bolagets mål är att erbjuda den mest användarvänliga integrationsplattformen för digitala lås på proptechmarknaden


Wåhlin Fastigheter tecknar ramavtal med Zesec

Wåhlin Fastigheter AB är ett av Stockholms större privatägda fastighetsföretag. Beståndet omfattar idag ett hundratal fastigheter med cirka 3 500 lägenheter, 200 lokaler och ett antal garage.


Square Nine Mangament & Holding AB, största ägare i Zesec of Sweden AB (publ), köper 25 000 teckningsoptioner i bolaget

Square Nine Mangament & Holding AB, största ägare i Zesec of Sweden AB (publ), ser positivt på framtiden och köper fler teckningsoptioner av serie TO1.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted