Zesec of Sweden AB (publ.) publicerar Bokslutskommuniké Q4 1 oktober - 31 december 2021

Zesec of Sweden AB (publ.) "Zesec" har under helåret 2021 genomfört investeringar i teknologiska lösningar som under Q4 2021 genererat en fyrdubblad nettoomsättning samt tre stycken starka produkt-/tjänsteområden

Zesec har genomfört ett kapitalintensivt utvecklingsarbete under helåret 2021 vilket genererat en ökning i nettoomsättning med 426% i jämförelse med Q4 2020. För helåret 2021 ökade Zesec nettoomsättningen med 380%. Ökningen i bolagets nettoomsättning härrör huvudsakligen till ökade SaaS-intäkter.

Den mest kapitalintensiva perioden avseende utvecklingskostnader har passerats enligt bolaget vilket har skapat en skalbar produkt- och tjänsteportfölj. Zesec ser nu fram emot att kapitalisera på de nyutvecklade produkterna och tjänsterna samt fokusera på försäljning och tillväxt under 2022.

- Zesec har under 2021 investerat i framtagandet av en ny mobil porttelefoni som vi tror kommer revolutionera marknaden, säger Zesecs VD Magnus Gilborne.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden AB (publ.)
[email protected]
+46 70 375 40 74

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ.) är ett bolag, noterat på NGM Nordic SME, som digitaliserar
infrastrukturen för fastigheter med mobil porttelefoni och access. Med Zesec appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att exempelvis fastighetsskötare eller boende inte behöver använda fysisk nyckel, kort eller nyckelbricka för att komma in eller vara fysiskt på plats för att släppa in någon. Bolaget har skapat en digital integrationsplattform som är kompatibel med marknadens digitala lås.

ZESEC OF SWEDEN AB (PUBL.) PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2021

Zesec of Sweden AB (publ.) har idag publicerat sin årsredovisning för 2021


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZESEC OF SWEDEN AB (PUBL.) 2022

Aktieägarna i Zesec of Sweden AB (publ), org.nr 559106-5999, kallas härmed till årsstämma onsdag den 15 juni 2022 klockan 15:30 i konferenslokalen "Elsa" på Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73, i Göteborg. Lokalerna öppnas för registrering kl. 15.15.


Zesec förstärker försäljningsorganisationen

Martin Konczak som varit ansvarig för utvecklingen av bolagets återförsäljarnätverk i Sverige, blir ny försäljningschef för Zesec of Sweden AB (publ.). Han efterträder Thomas Rejmell som hittills varit tillförordnad på tjänsten


Zesec of Sweden AB (publ.) säkrar lånefinansiering om totalt cirka 9 MSEK

Zesec of Sweden AB (publ.) ("Zesec" eller "Bolaget") har avtalat med Formue Nord Markedsneutral A/S om en lånefinansiering om totalt 9 MSEK ("Lånet"). Lånet ska dels användas för att säkerställa rörelsekapital för Bolagets fortsatta expansionsplan under 2022, dels återbetala 1,25 MSEK av befintligt lån som upptogs den 7 februari 2022 från ett privat investerarkonsortium.


Zesec of Sweden AB (publ.) har beslutat att senarelägga årsstämman

Syftet med att senarelägga årsstämman är att ge mer tid till utvärdering av förslag till stämman samt att valberedningens arbete kräver ytterligare tid


Succé för Zesecs mobila porttelefoni på SLR:s årsträff

Zesec presenterade företagets patentsökta mobila porttelefoni och accesslösningar på SLR:s (Sveriges Lås- och Säkerhetsföretags Riksförbund) årsträff i Göteborg där uppemot 200 personer från 45 företag i säkerhetsbranschen deltog.


Zesec tecknar avtal med internationellt affärssystem

Zesec har under mars 2022 tecknat avtal med ett Wondr, ett internationellt affärssystem för den globala gym- och träningsbranschen


Zesec tecknar återförsäljaravtal med AT Installation

AT Installation AB är specialister på fiberinstallationer, porttelefoner, passersystem och säkerhet. Bolaget har mer än 60 års erfarenhet med bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag som kunder och är representerade på både öst- och västkusten. AT Installation har huvudkontor i Mölndal och ingår i Welandkoncernen. Samarbetet innebär att AT Installation kommer att erbjuda sina kunder Zesecs patentsökta mobila porttelefoni och accesslösningar.


SALTO Systems och Zesec inleder dialog om internationellt samarbete

Som en del i Zesecs internationella expansion utvecklar nu bolaget samarbetet med SALTO Systems i Nederländerna


Zesec tecknar avtal med Awaio och Wellstreet

Zesec tecknar samarbetsavtal för innovativa kontorslösningar med Awaio och Wellstreet


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted