Lås- och nyckelbyten kostar bostadsbolagen miljoner varje år - byt till digitala nyckellösningar och slipp den kostnaden

Varje år lägger bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare hundratals miljoner kronor på att ersätta nycklar och byta lås. Med en digital nyckellösning från Zesec, där de boende har nycklarna i mobilen, försvinner den utgiften. Den stora oro boende känner över borttappade nycklar och nycklar på vift är ett minne blott då digitala nycklar inte kan stjälas eller tappas.

Två stora bostadsbolag inom Allmännyttan uppger att det kostade dem år 2019 över 2,7 miljoner kronor för nya lås och nycklar. Och om läget är likartat i alla Allmännyttas 910 000 lägenheter i landet blir det en uppskattad kostnad på 53,5 miljoner kronor årligen för lås- och nyckelbyten. Lägg därtill reparationskostnader efter normalt slitage som uppgår till det mångdubbla.

-Det är enorma summor om vi skulle anta att alla bostadsbolag i landet med sammanlagt över 2,3 miljoner lägenheter har samma problembild som Allmännyttan har. Men med digitala nyckellösningar minimeras den kostnaden till gagn för både bolagen och de boende, säger Thomas Rejmell, grundare till företaget Zesec som tillhandahåller och installerar digitala nyckellösningar.

Ett överslag ger vid handen att det kan röra sig om över en halv miljard kronor som samtliga bostadsbolag i landet lägger på byte och reparationer av lås och nycklar. Zesecs affärsidé är att automatisera tillträdet till hus, lägenheter och övriga utrymmen genom att tillträdet till dörrarna flyttar in i de boendes mobiler via en app. Det är en lösning som också möjliggör att möta det nya köpmönstret som uppstått imed den ökade E-handeln.

Fastighetsbolag, vars lägenheter har fysiska lås, upplever problem när nycklar tappas eller kopieras. Det leder till bristande kontroll, som i sin tur innebär minskad trygghet för de boende och i värsta fall inbrott. Även fastighetsägare med äldre digitala låssystem med taggar som bärare, har motsvarande problem med otrygghet då krypteringen mellan bärare och mottagare kan vara röjd.

-Därför finns det ett stort behov av automatisering av hemmet. Med digitala nycklar minskar underhållskostnaderna av fastigheter, samtidigt som hyresgästernas säkerhet ökar. Och när nycklarna inte kan tappas bort eller kopieras minskar också riskerna för inbrott drastiskt, hävdar Thomas Rejmell.

Det Göteborgsbaserade företaget Zesec verkar inom Property Technology, eller PropTech, för att snabba på utvecklingen av digitalisering av infrastrukturen för fastigheter.

-Utmaningen för många fastighetsbolag idag ligger i att se mobilen som infrastruktur för fastigheterna. I stället för att lägga enorma summor på analoga lås och nycklar, som ändå äventyrar hyresgästernas trygghet, kan de investera i digitala lås och nycklar till både den egna bostaden och husets gemensamma utrymmen, avslutar Thomas Rejmell på Zesec.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Gilborne, VD
[email protected]
+46 70 375 40 74

Johan Andreasson, presskontakt
[email protected]
+46 70 510 15 40

Om Zesec
Med Zesec flyttar nycklarna in i mobilen, vilket gör att du inte behöver vara fysiskt på plats för att öppna dörren, ha nyckeln med dig eller släppas in av någon via porttelefon. Med vår plattform ska vi underlätta för alla som behöver en nyckel till en dörr utan att behöva åka omvägar som i sin tur leder till trängsel i trafiken och onödigt utsläpp i städerna.

Martin Linde lämnar Zesecs styrelse på grund av hälsoskäl.

AegirBio AB där Martin Linde är VD, meddelade igår att Martin är sjukskriven tills vidare.


Christian Herrmann, CTO i Zesec, ökar sitt ägande i bolaget

Christian Herrmann, CTO i Zesec, ÖKAR SITT ÄGANDE I BOLAGET.


Zesec of Sweden AB (publ) publicerar halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2021

Med flera nya samarbetsavtal och fortsatt växande intresse för Zesec ser vi fram emot att vara en nyckelspelare på proptechmarknaden. Bolaget har sökt europeiskt patent avseende ny molnbaserad lösning för porttelefoni vilket skapat stort intresse.


Zesec of Sweden AB (publ) ansöker om europeiskt patent för innovativ molnbaserad porttelefoni

Bara i Sverige finns det ca 300 000 entrédörrar med traditionella porttelefoner som medför höga kostnader avseende installation, löpande kostnader för service, underhåll och reparationer. Kostnaden för installation av porttelefoni kan idag uppgå till så mycket som 1 miljon kronor för en fastighet. Zesecs patentsökta lösning är att använda redan befintlig teknologi i våra smartphones i stället för att köpa dyra porttelefonisystem.


Zesec anställer ny CTO

Zesec of Sweden AB (publ) befinner sig i en expansiv fas där det finns behov av ledarskap och erfarenhet i
det teknologiska teamet, vilket Christian Herrmann bidrar med.


Lås- och nyckelbyten kostar bostadsbolagen miljoner varje år - byt till digitala nyckellösningar och slipp den kostnaden

Varje år lägger bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare hundratals miljoner kronor på att ersätta nycklar och byta lås. Med en digital nyckellösning från Zesec, där de boende har nycklarna i mobilen, försvinner den utgiften. Den stora oro boende känner över borttappade nycklar och nycklar på vift är ett minne blott då digitala nycklar inte kan stjälas eller tappas.


Zesec har tecknat samarbetsavtal med SALTO Systems om integration av passerkontrollösningar.

SALTO Systems är en av marknadsledarna globalt när det gäller utveckling och tillverkning av elektroniska lås & passersystem. Genom en integration med Zesec kan olika digitala nycklar samlas i samma app.


Nu öppnar Zesec ännu fler dörrar tillsammans med SBC!

Zesec och SBC utökar sitt samarbete och lanserar ny digital bokningslösning för bostadsrättsföreningars gemensamma utrymmen t.ex. tvättstuga och föreningslokal.


Zesecs teckningsoptioner tas upp till handel PÅ NGM Nordic SME

Emissionen av aktier och teckningsoptioner i Zesec of Sweden AB (publ) ("Bolaget") som genomfördes i samband med notering av Bolagets aktie på NGM Nordic SME registrerades hos Bolagsverket den 3 juni 2021. Teckningsoptionerna av serie TO1 ("TO1") kommer att tas upp till handel på NGM Nordic SME den 10 juni 2021 och handlas under kortnamnet "ZESEC TO1" med ISIN-kod SE0015837992.


Ökad efterfrågan på Zesecs digitala nyckellösningar i Stockholm gör att Zesec expanderar

Efterfrågan på digitala nyckellösningar ökar i storstäderna, där det byggs nya fastigheter. Nu expanderar Zesec i Stockholm genom att rekrytera Pontus Bäck med mångårig bakgrund av affärsutveckling och försäljning.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted