Delårsrapport Q2 2018

Nettoomsättningen under halvåret uppgick till 2 186 TKR för perioden (2 145 Tkr) Orderingången under halvåret uppgick till 2 522 Tkr (2 023 Tkr) Rörelseresultatet uppgick till - 983 Tkr (-310 Tkr)

Xavitech har under perioden fokuserat resurserna på utveckling i form av NPWT-projektet, IOT och V100 pumpmodellen.

VD kommentar

Xavitech började året med en nyemission och en plan att satsa offensivt på nya produkter. Det har nu gått ett halvår och det har varit en spännande resa!

NPWT projektet är i full gång med både egna och inhyrda resurser. En ny pumpenhet för undertrycksbehandling av svårläkta sår har börjat ta fysisk form utifrån den kravspecifikation som arbetats fram. Ett dotterbolag är under bildande och därefter kommer även arbetet med ny ISO certifiering och CE-märkning att påbörjas.

Det har gjorts förbättringar av designen för den nya lilla V100 pumpen, för vilken de slutliga testerna är planerade att påbörjas under hösten innan den kan produceras i stor skala. Utvecklingen av V100 pumpen har gjorts i samband med EU projekt Nosy vilket ligger i dvala i väntan på nya direktiv från EU- kommissionen.

IOT (sakernas internet) är ett projekt för att göra Xavitechs redan smarta pumpar ännu mer intelligenta med möjligheter till kommunikation via WiFi eller Blåtand. Projektet går framåt och det kommer att behövas extra resurser i form av app-utveckling under hösten.

Resultatet för halvåret speglar de insatser som är planerade för produktutveckling detta år med undantag för utebliven fakturering i Nosy-projektet samt en något mindre andel nyförsäljning än förväntat. Försäljning och orderingång håller samma nivåer som under fjolåret vilket är positivt då färre resurser lagts på branschmässor och försäljningsresor. Några av de förväntade nya kunderna har inte blommat ut medan andra har ökat sina volymer istället. Det finns en enorm marknad för Xavitechs teknologi och det kommer att arbetas mer med nya distributörer samt säljstrategier under hösten.

Funktionsindelningen av personalkostnaderna har uppdaterats för att bättre redovisa hur och var resurserna läggs i nuläget, detta medför också en något lägre bruttomarginal då kostnader för sålda varor har ökat i och med detta. 

Härnösand, 26 juli 2018

För mer information kontakta:

Henrik Sjöström, VD
070 639 54 78
henrik.sjostrom@xavitech.com 

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2018.

Hemsida: www.xavitech.com 

Kort om Xavitech

Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted