Xavitechs kvartalsrapport jan - mars 2017

  • Nettomsättningen uppgick till 998 tkr (904 tkr)
  • Resultatet uppgick till -155 tkr (-130 tkr)
  • Orderingången under perioden uppgick till 1 350 tkr (647 tkr)
  • Försäljningen till utrustning för sömnapné ökar
  • Bolagets aktie börjar handlas på NGM Nordic MTF

Kallelse till årsstämma i Xavitech

Aktieägarna i Xavitech AB(publ), 556675-2837, kallas härmed till årsstämma den 18 maj 2017 klockan 17.00 hos Xavitech AB, Industrigatan 17, 871 53 Härnösand.


Xavitech får order värd 0,6 Mkr inom sömnapné

Xavitech har fått en order från en amerikansk kund värd 0,6Mkr. Ordern kommer ifrån Apnicure som tillverkar en produkt för sömnapné. Produkten heter Winx och är ett innovativt och revolutionerande alternativ till CPAP som inte kräver täckande mask. Hela ordern förväntas vara slutlevererad innan utgången av andra kvartalet.


Xavitech klart för handelsstart på NGM Nordic MTF

Xavitech AB (publ) har godkänts för notering på NGM Nordic MTF. Handeln med bolagets aktier kommer att inledas onsdagen den 29 mars.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted