Årsredovisning 2020

Idag, måndagen den 19 april 2020, publicerar Wise Group AB sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020 på
bolagets hemsida https://investor.wisegroup.se/.

För ytterligare information kontakta:
Elisabet Jarnbring, CFO Wise Group AB (publ)
Tel: +46 763 10 39 07, e-post: [email protected]

Wise Group AB (publ), Box 22109, 104 22 Stockholm
Tel: +46 8 525 90 00, e-post [email protected]

Denna information är sådan som Wise Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2020 kl. 12:00 CEST

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom
rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö,
och Helsingfors. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q2 2022


Delårsrapport Q1 2022


Årsredovisning 2021


Bokslutskommuniké 2021


Delårsrapport Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted