WilLak nyckeltalsutveckling för juni 2018 - mars 2019

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden juni 2018 - mars 2019 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende april 2019 offentliggörs under första delen av maj 2019.

 • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i mars 2019 till 190 st, jämfört med 85 st år 2018, vilket motsvarar en ökning om 123%
 • Antal anställda i Bolaget uppgick i mars 2019 till 12 personer, jämfört med 13 personer mars 2018, vilket motsvarar en minskning om 8%.
 • Bolagets orderbok uppgick den 15 april 2019 till 8,0 MSEK.
 • Bolaget har vidareutvecklat en fönsterlyftstation vilket kommer att öka kapaciteten signifikant i fabriken från och med mitten av april.

Sammanställning nyckeltal

Antal/MSEK

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Jan

Febr

Mars

Levererade väggar

2018/19  (st)

125

0

160

160

165

182

170

237

173

190

Levererade väggar

2017/18 (st)

211

0

112

115

75

140

125

112

105

85

Utveckling (%)

-40%

-

43%

39%

113%

30%

36%

112%

64%

123%

Antal anställda

2018/19 (st)

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

Antal anställda

2017 (st)

19

19

17

14

13

14

14

13

13

13

Utveckling (%)

-42%

-42%

-35%

-21%

-15%

-21%

-21%

-8%

-8%

-8%

Orderbok (MSEK) 2019

18

18

16

17

15

14

12

10

9,5

8,0

Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.

Linköping, 16 april 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se

Information
Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2019 kl. 09:15

Kort om WilLak
WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är bolagets Mentor.

Nerladdningsbara filer

Kallelse till årsstämma i WilLak AB (publ)

WilLak AB (556945-5594) håller årsstämma måndagen den 24 maj 2021 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

Nya order till WilLak AB (publ) på 8,0 MSEK avseende tre projekt

WilLak AB (publ) har erhållit nya order från två tidigare kunder i södra Sverige. BAB Byggtjänst AB i Malmö med två projekt och SEFAB i Norrköping avseende ett mindre projekt.Bokslutskommuniké för Willak AB (Publ.),

JULI-DECEMBER 2020

 • Intäkterna uppgick till 3,0MSEK (3,6)
 • Aktiverat arbete för egen räkning 2,0MSEK (2,8)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8MSEK (-0,6)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,3MSEK (-3,3)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,10SEK(-0,10)

JANUARI-DECEMBER 2020

 • Intäkterna uppgick till 7,2MSEK (8,2)
 • Aktiverat arbete för egen räkning 4,5MSEK(4,8)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,4MSEK (-1,9)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,1MSEK (-6,9)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,20)


WilLak nyckeltalsutveckling för oktober/november 2019 - oktober/november 2020

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden oktober/november 2019 - oktober/november2020 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted