WilLak nyckeltalsutveckling för juli 2017 - april 2018

WilLak nyckeltalsutveckling för juli 2017 - april 2018 Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden juli 2017 - april 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende maj 2018 offentliggörs under första delen av juni 2018.

  • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i april 2018 till 87 st, jämfört med 235 st år 2017, vilket motsvarar en minskning om -63%
  • Antal anställda i Bolaget uppgick i april 2018 till 12 personer, jämfört med 23 personer april 2017, vilket motsvarar en minskning om 47%.
  • Bolagets orderbok uppgick den 1 maj 2018 till 1,0 MSEK.
  • Med nya erhållna ordrar är den faktiska orderstocken 11,8MSEK den 18 maj 2018
  • Tillverkningsvolymen går successivt upp från och med maj månad.

Sammanställning nyckeltal

Antal/MSEK Jan 18 Febr 18 Mars 18 April 18
Levererade väggar 2017/18  (st) 112 105 85 87
Levererade väggar 2016/17 (st) 103 173 235 235
Utveckling (%) +8% -39% -63% -62%
         
Antal anställda 2017/18 (st) 13 13 12 12
Antal anställda 2016/17 (st) 22 23 23 23
Utveckling (%) -41% -43% -47% -47%
         
         
Orderbok (MSEK) 2017/18 1,6* 1,6 1,6 1 (11,8)

 

Antal/MSEK Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Levererade väggar 2017/18  (st) 0 112 115 75 140 125
Levererade väggar 2016/17 (st) 62 262 251 158 228 73
Utveckling (%) - -57% -54% -40% -40% +71%
             
Antal anställda 2017/18 (st) 19 17 16 13 14 14
Antal anställda 2016/17 (st) 39 38 33 32 27 27
Utveckling (%) - -55% -51% -59% -48% -48%
             
             
Orderbok (MSEK) 2017/18   3,3 3,0 3,1* 2,4 2,0

Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.

*/ Den 1 maj 2018 hade bolaget utestående offerter till ett värde överstigande 24MSEK. Ytterligare order kunna meddelas under den närmaste tiden.

Linköping, 18 maj 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018 kl. 14:00.

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.

Nerladdningsbara filer

Samarbetsavtal med Dividend Sweden AB

Willak AB har ingått ett avtal med Dividend Sweden AB, i syfte att bistå WilLak vid bolagets omstrukturering av verksamheten. Dividend Sweden erhåller provision om 1,5 MSEK för genomförandet.KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WILLAK AB

Willak AB håller extra bolagsstämma måndagen den 8 november 2021 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.


Willak AB omstrukturerar verksamheten

Willak AB avser omstrukturera verksamheten. Avsikten är att överlåta den nuvarande verksamheten i sin helhet till ett helägt publikt bolag. Styrelsen avser föreslå till årsstämman 2022 att detta helägda dotterbolag till 100% utdelas till aktieägarna, där 1 aktie Willak AB ger 1 aktie i det nya bolag.


Delårsrapport för Willak AB (publ) januari - juni 2021

  • Intäkterna uppgick till 3,7 MSEK (6,6).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 655 TSEK (391).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3,4 MSEK (-1,8).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,03).
Kallelse till årsstämma i WilLak AB (publ)

WilLak AB (556945-5594) håller årsstämma måndagen den 24 maj 2021 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Idögatan 38 i Linköping.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted