HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - 30 JUNI 2020

KVARTAL 2 2020

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 0 KSEK (1 456 KSEK)

Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -577 KSEK (-1 086 KSEK)

Rörelseresultatet (EBIT) blev -577 KSEK under kvartalet (-1 595 KSEK)

FÖRSTA HALVÅRET 2020

Nettoomsättningen uppgick för första halvåret till 5 KSEK (2 402 KSEK)

Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick för första halvåret till -1 038 KSEK (-2 926 KSEK)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick för första halvåret till -1 038 KSEK (-3 883 KSEK)

Stämman beslöt att anta ny lydelse i bolagsordningen - en höjning av gränserna för aktiekapitalet (§4).

Stämman beslöt om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Under februari 2020 ingick Vertical Ventures ett exklusivt LOI angående ett s.k. Omvänt förvärv av Tongdow E-Commerce Group Co. Ltd. Processen kring förvärvet har på grund av utbrottet av Covid 19 under våren påverkas negativt till den milda grad att Vertical Ventures beslöt att inte förlänga avsiktsförklaringen med Tongdow vid utgången av det ursprungliga avtalet, dvs. 30 juni 2020.

Vertical Ventures styrelse beslutade, den andra juli 2020, att ingå en avsiktsförklaring om förvärv av Arcane Crypto AS. Målet är att transaktionen med Arcane Crypto AS, efter en extra-bolagsstämmas godkännande kan vara slutförd under andra halvåret 2020.

Vertical Ventures beslutade den tredje augusti 2020, att tidigare lägga kvartalsrapporten för andra kvartalet 2020 till den fjärde augusti 2020.

Vertical Ventures styrelse beslutade, den fjärde augusti 2020, att ingå ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Arcane Crypto AS.

Hela rapporten för första halvåret finns tillgänglig på Bolagets hemsida:

https://investor.verticalventures.se/finansiella-rapporter/

Stockholm 2020-08-04

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Litborn, VD, Vertical Ventures AB (publ)

E-post: [email protected]

Hemsida: http://investor.verticalventures.se

Denna information är sådan information som Vertical Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2020 kl. 08:45 CET.

Kort information om Vertical Ventures AB (publ)

Vertical Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknadsvertikaler inom lojalitet.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se http://www.mangold.se.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted