Vilhelmina Mineral AB (publ) has Obtained a Conditional Approval for Listing on Nordic MTF by Nordic Growth Market NGM AB

Swedish junior resource company Vilhelmina Mineral AB (publ) (the "Company") has from Nordic Growth Market NGM AB obtained a conditional approval for listing on multilateral trading platform Nordic MTF in Stockholm. First trading day is estimated to November 29, 2018. Vilhelmina Mineral AB (publ) will be traded under ticker code VILHEL MTF.

Vilhelmina Mineral AB (publ) is Swedish junior resource company with focus on Nordic base metal projects, primarily copper and zinc. Key assets include former mines Stekenjokk in Sweden and Joma in Norway. For more information about Vilhelmina Mineral AB (publ) see www.vilhelminamineral.com. At the Company's web page an Information Memorandum will be published one day before first day of trading at NGM Nordic MTF.

Chairman of Vilhelmina Mineral AB (publ) is Michael Timmins. CEO is Peter Hjorth.

"Approved listing at NGM is very positive. Increased focus on our Company in a public environment and enhanced access to the capital market are valuable aspects in relation to this" says Peter Hjorth, CEO of Vilhelmina Mineral AB (publ).

Advisors to the Company in the listing process are mentor beQuoted and issuing agent Aqurat Fondkommission.

Approval of listing is conditional upon Vilhelmina Mineral AB (publ) satisfying the following formal listing requirements (i) securing financing covering running cost for a period of twelve (12) months and (ii) having a minimum of three hundred (300) shareholders at the first day of trading on Nordic MTF and (iii) no additional information has emerged that impacts the Company's fulfillment of listing requirements.

First day of trading is estimated to November 29, 2018. Vilhelmina Mineral AB (publ) will be traded under ticker name VILHEL MTF.

Nordic MTF is NGM's Nordic growth market, and provides access to the capital market for growing companies via a professional trading platform and support from advisors linked to Nordic MTF. Trading via Nordic MTF is conducted in the same trading system as NGMs other markets and therefore be accessed by all Nordic and international members to the stock exchange.

Stockholm September 27, 2018

For additional information:
Peter Hjorth, CEO, Vilhelmina Mineral
Tel: +46-725 38 25 25
Email: info@vilhelminamineral.com
Se även: www.vilhelminamineral.com 

Vilhelmina Mineral is a Swedish junior resource company with focus on copper and zinc projects in the Nordic countries. In Sweden the Company owns the Stekenjokk project in which approximately 7 million tons were produced between 1976 and 1988. According to estimates there are remaining indicated mineral resources of 7.4 million tons with grades of 1.17% Cu, 3.01% Zn and 47 g/ton Ag (cut-off 0.9% Cu). In Norway, Vilhelmina Mineral is co-owner in the Joma field in which some 11.5 million tons were previously produced between 1972 and 1998 with average grades of 1.5% Cu and 1.5% Zn. The Joma field (excluding Gjersvik) is estimated to hold approximately 5.7 million tons with grades of 1.55% Cu and 0.82% Zn (cut-off 0.8% Cu).

Vilhelmina Mineral avser att dra tillbaka noteringsansökan och genomför företrädesemission

Eftersom den extra bolagsstämman i Nickel Mountain Resources AB (publ) ("Nickel Mountain") idag har godkänt den transaktion genom vilken mer än 90 procent av aktierna i Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral" eller "Bolaget") överlåts till Nickel Mountain avser styrelsen i Vilhelmina Mineral att dra tillbaka sin noteringsansökan vid NGM Nordic SME. Vidare har styrelsen i Vilhelmina Mineral, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 maj 2019, beslutat om en företrädesemission av aktier om totalt cirka 22 miljoner kronor ("Företrädesemissionen") samt en riktad kvittningsemission om cirka 1 miljon kronor ("Kvittningsemissionen").


Kallelse till årsstämma i Vilhelmina Mineral AB (publ)

Aktieägarna i Vilhelmina Mineral AB (publ), org.nr 556832-3876, kallas till årsstämma den 24 april 2020 kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Brahegatan 29 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman påbörjas 15.30.


Invitation to the annual general meeting of the shareholders in Vilhelmina Mineral AB (publ)

The shareholders in Vilhelmina Mineral AB (publ), reg. no 556832-3876, are hereby invited to participate in the Annual General Meeting to be held on Friday, April 24, 2020 at 4 p.m. in the Company's premises at Brahegatan 29 in Stockholm. Registration to the Annual General Meeting starts at 3.30 p.m.
Vilhelmina Minerals huvudägare tecknar avtal om försäljning till Nickel Mountain Resources

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") meddelar att Nickel Mountain Resources AB (publ) ("Nickel Mountain") idag har ingått avtal med ägare till 92,5 % av aktierna i Vilhelmina Mineral om att förvärva deras aktier mot betalning i nyemitterade aktier i Nickel Mountain. Innan affären genomförs ska Vilhelmina Mineral finansieras genom företrädesemission om 23 MSEK som till 100 % är täckt av garantier och teckningsåtaganden. I tillägg har Vilhelmina Mineral ingått avtal om ytterligare finansiering på ca 3,3 MSEK via norska regionala fonder. Affären med Nickel Mountain förutsätter bl a godkännande av en extra bolagsstämma i Nickel Mountain.


Vilhelmina Mineral 's majority shareholders sign a share sale agreement with Nickel Mountain Resources

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") announces that Nickel Mountain Resources AB (publ) (" Nickel Mountain ") today has entered into an agreement with owners of 92.5 % of the shares in Vilhelmina Mineral to acquire their shares against payment in newly issued shares in Nickel Mountain. Before the transaction is completed, Vilhelmina Mineral will be financed through a rights issue of SEK 23 million, which is 100% covered by guarantees and subscription obligations. In addition, Vilhelmina Mineral has entered into an agreement for additional financing of approximately SEK 3.3 million through Norwegian regional funds. The affair with Nickel Mountain requires, among other things, the approval of an Extraordinary General Meeting of Nickel Mountain. 


Vilhelmina Mineral AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké 2019

Fjärde kvartalet (oktober-december 2019)

 • Intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr
 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för fjärde kvartalet uppgick till 2,9 (3,3) mkr
 • Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -2,9 (-3,3) mkr
 • Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,17 (-0,22) kr

Helåret (januari - december 2019)

 • Intäkter för helåret uppgick till 0,0 (0,0) mkr
 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för helåret uppgick till 8,4 (11,0) mkr
 • Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -8,5 (-11,3) mkr
 • Resultatet per aktie för helåret uppgick till -0,51 (-0,84) kr

Financial Report Fourth Quarter 2019

Fourth quarter 2019 (October-December 2019)

 • Revenue for fourth quarter amounts to MSEK 0.0 (0.0)
 • Exploration and evaluation costs for fourth quarter amounts to MSEK 2.9 (3.3)
 • After-tax profit for fourth quarter amounts MSEK -2.9 (-3.3)
 • Profit per share for fourth quarter amounts SEK -0.17 (-0.22)

Full year 2019 (January-December 2019)

 • Revenue for full year amounts to MSEK 0.0 (0.0)
 • Exploration and evaluation costs for full year amounts to MSEK 8.4 (11.0)
 • After-tax profit for first nine months amounts MSEK -8.5 (-11.3)
 • Profit per share for first nine months amounts SEK -0.51 (-0.84)

Vilhelmina Mineral AB (publ) offentliggör delårsrapport tredje kvartalet 2019

Tredje kvartalet (juli-september 2019)

 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för tredje kvartalet uppgick till 1,5 (1,3) mkr
 • Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -1,5 (-1,3) mkr
 • Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,09 (-0,09) kr

Första nio månaderna (januari - september 2019)

 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första nio månaderna uppgick till 5,6 (7,7) mkr
 • Resultatet efter skatt för första nio månaderna uppgick till -5,6 (-8,0) mkr
 • Resultatet per aktie första nio månaderna uppgick till -0,34 (-0,64) kr

Financial Report Third Quarter 2019

Third quarter 2019 (July-September 2019)

 • Exploration and evaluation costs for third quarter amounts to MSEK 1.5 (1.3)
 • After-tax profit for third quarter amounts MSEK -1.5 (-1.3)
 • Profit per share for third quarter amounts SEK -0.09 (-0.09)

First nine months 2019 (January-September 2019)

 • Exploration and evaluation costs for first nine months amounts to MSEK 5.6 (7.7)
 • After-tax profit for first nine months amounts MSEK -5.6 (-8.0)
 • Profit per share for first nine months amounts SEK -0.34 (-0.64)

Vilhelmina Mineral AB (publ) har kompletterat ansökan om bearbetningskoncession för Stekenjokk och Levi

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina MIneral" och "Bolaget") har till ansvarig myndighet Bergstaten lämnat in en omfattande komplettering av ansökan om bearbetningskoncession för Stekenjokk och Levi som rör tillstånd att bryta koppar och zink. Bolaget vidhåller i sin komplettering att bearbetningskoncession bör meddelas för bägge mineraliseringarna.


Vilhelmina Mineral AB (publ) has submitted a supplement to the exploitation concession application for Stekenjokk and Levi

Swedish junior resources company Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral" or "the Company") has submitted an extensive supplement to the ongoing application for exploitation concession in Stekenjokk and Levi. The documentation was sent to the Swedish Mining Inspectorate. The concession application relates to mining of copper and zinc. In its supplement the Company maintains that exploitations concessions should be granted for both mineralizations.


Vilhelmina Mineral AB (publ) offentliggör delårsrapport andra kvartalet 2019

Andra kvartalet (april-juni 2019)

 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för andra kvartalet uppgick till 2,0 (5,4) mkr
 • Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -2,0 (-5,6) mkr
 • Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,12 (-0,45) kr

Första sex månaderna (januari - juni 2019)

 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första halvåret uppgick till 4,1 (6,4) mkr
 • Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till -4,2 (-6,7) mkr
 • Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -0,25 (0,54) kr

Financial Report Second Quarter 2019

Second quarter 2019 (April-June 2019)

 • Exploration and evaluation costs for second quarter amounts to MSEK 2.0 (5.4)
 • After-tax profit for second quarter amounts MSEK -2.0 (-5.6)
 • Profit per share for second quarter amounts SEK -0.12 (-0.45)

First six months 2019 (January-June 2019)

 • Exploration and evaluation costs for second quarter amounts to MSEK 4.1 (6.4)
 • After-tax profit for second quarter amounts MSEK -4.2 (-6.7)
 • Profit per share for second quarter amounts SEK -0.25 (0.54)

Vilhelmina Mineral AB (publ) offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2019

Första kvartalet (januari - mars 2019)

 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första kvartalet uppgick till 2,1 (1,0) mkr
 • Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -2,2 (-1,0) mkr
 • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,13 (-0,10) kr

Financial Report First Quarter 2019

First Quarter 2019 (January - March)

 • Exploration and evaluation costs for first quarter amounts to MSEK 2.1 (1.0)
 • After-tax profit for first quarter amounts to MSEK-2.2 (-1.0)
 • Profit per share for first quarter amounts to SEK -0.13 (-0.10)Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär