Vicore startar klinisk blodflödesstudie med C21

 • Mätning av blodflöde i underarm "forearm blood flow" är en teknik för att mäta kärlvidgning och blodflöde i människa
 • Om tekniken är framgångsrik, kan det leda till en snabbare och mer precis klinisk utveckling av nya ATRAG molekyler
 • Studien är godkänd av Läkemedelsverket och planeras att starta under andra kvartalet 2022

Göteborg, 18 mars, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs) meddelar idag att man inleder en klinisk studie med C21* för att utvärdera blodflödesförändringar i underarmen på friska frivilliga personer.  


Vicore initiates human forearm blood flow study with C21

 • Forearm blood flow is a technique to measure vasodilation and blood flow in man
 • If successful, this will allow a faster and more accurate development of new ATRAG molecules
 • Study approved by the Swedish Medical Products Agency and planned to start in Q2 2022

Gothenburg, March 18, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), a clinical-stage pharmaceutical company developing angiotensin II type 2 receptor agonists (ATRAGs), today announces initiating a clinical trial with C21* using a method for measuring human forearm blood flow in healthy volunteers.


Vicore stärker sin pipeline inom ovanliga lungsjukdomar med PAH som en ny indikation

 • Starka prekliniska resultat visar att C21 kan reversera remodellering av kärl
 • Konceptstudie i pulmonell arteriell hypertension ("PAH") planerad att inledas under slutet av 2022
 • Två seniora kliniska rådgivare inom PAH utses

Göteborg, 9 mars, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R), meddelar idag planer att inleda klinisk studie med C21 i PAH.


Vicore strengthens rare lung disease pipeline with PAH indication

 • Strong preclinical data shows that C21 reverses vascular remodelling
 • Proof-of-concept trial in pulmonary arterial hypertension ("PAH") planned to start late 2022
 • Appointment of two new senior clinical advisors in PAH

Gothenburg, March 9, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), a clinical-stage pharmaceutical company developing medicines targeting the Angiotensin II type 2 receptor (AT2R), today announces plans to initiate a clinical trial with C21 in PAH.


Vicore anordnar en Forsknings- och Utvecklingsdag

Göteborg, 4 mars, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R), anordnar en virtuell forsknings- och utvecklingsdag ("FoU-dag") med fokus på sina primära läkemedels-utvecklingsprogram och denna nya klass av läkemedel, AT2R agonister (ATRAGS), torsdagen den 10 mars 2022 kl 15:00-17:00 CET.


Vicore to host R&D Day

Gothenburg, Sweden, March 4, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), a clinical-stage pharmaceutical company developing medicines targeting the angiotensin II type 2 receptor (AT2R), will host a virtual R&D Day with a focus on its primary drug development programs and this new class of medicine, AT2R agonists (ATRAGS), on Thursday, March 10, 2022, from 15:00-17:00 CET/9-11 AM EST.


Bokslutskommuniké 2021

Göteborg, 25 februari, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), publicerar sin bokslutskommuniké för 2021.


Vicore tar ett stort steg mot ett kliniskt plattformsbolag som fokuserar på AT2R - ny molekyl redo för fas 1

 • Den nya AT2R-agonisten C106, med patentskydd till 2041, är redo för fas 1-studie
 • Fyra ytterligare läkemedelskandidater kommer att slutföra preklinisk utvärdering under 2022  
 • R&D-dag kommer att hållas den 10 mars för att presentera ytterligare detaljer från Vicores pipeline

Göteborg, 23 februari, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R), meddelar idag att bolaget avancerar den första nya läkemedelskandidaten från VP03-programmet till första studien i människa, en fas 1-studie. Denna molekyl är bolagets första AT2R-agonist att följa C21 i klinisk utveckling.


Interimsanalys av Vicores AIR-studie visar att C21 förbättrar lungfunktionen hos IPF patienter

 • FVC ökade med i genomsnitt +251 ml över baslinjen efter 24 veckors behandling
 • Mellan vecka 24 och 36 var FVC antingen stabil eller visade en fortsatt förbättring
 • C21 var säkert och väl tolererat
 • Planeringen för en fas 2b studie initieras
 • Webbsändning med ytterligare information kommer att hållas kl 14:00 CET (8 AM EST) idag

Delårsrapport juli - september 2021

Göteborg, 4 november 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021.


Interim report July - September 2021

Gothenburg, November 4, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publishes the interim report for the third quarter 2021.


Vicores C21 minskar långsiktiga lungskador efter COVID-19 i ATTRACT fas 2 uppföljningsstudien

 • Resultaten visade närmare 50% minskning av uppkomna lungskador efter behandling med C21  jämfört med placebo
 • Dessa positiva fynd tillsammans med tidigare kliniska resultat1 talar för att C21 kan påskynda återhämtningen  
 • C21 utvärderas för närvarande vid en fas 3-studie i COVID-19 patienter

Göteborg,  2 november, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett särläkemedelsföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra lungsjukdomar, meddelar idag resultat att behandling med bolagets AT2R agonist, C21, minskar långsiktiga lungskador hos sjukhusinlagda COVID-19 patienter.


Lancets EClinicalMedicine publicerar resultat från fas 2-studie med C21 i COVID-19

 • Studien visade att C21 minskade behovet av syrgas- och respiratorbehandling, vilket indikerar en snabbare återhämtning. C21 var också säkert och väl tolererat.
 • Resultaten låg till grund för Vicores beslut att gå vidare med en fas 3-studie vilken beräknas vara klar första halvåret 2022.

Göteborg, 25 oktober, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett särläkemedelsföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra lungsjukdomar, meddelar idag att resultaten från fas 2-studien ATTRACT med angiotensin II typ 2 receptor agonisten C21 i COVID-19 har publicerats i EClinicalMedicine, en expertgranskad vetenskaplig tidskrift utgiven av The Lancet. Publikationen finns tillgänglig online via denna länk.


Lancet's EClinicalMedicine publishes phase 2 data on C21 in COVID-19

 • The trial showed that C21 reduced the need for supplemental oxygen and mechanical ventilation, indicating faster patient recovery. C21 was also found to be safe and well tolerated.
 • Data encouraged Vicore to move into phase 3 with readout on-track for H1 2022.

Gothenburg, October 25, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), a rare disease pharmaceutical company developing innovative medicines for severe lung disorders, today announces that the results of the COVID-19 phase 2 trial of its angiotensin II type 2 receptor agonist C21 have been published in EClinicalMedicine, a peer reviewed clinical journal, published by The Lancet. The paper is available online via this link.


Vicore offentliggör valberedningen inför årsstämman 2022

Göteborg, 20 oktober, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) har utsett valberedningen inför årsstämman 2022. De tre största aktieägarna per den 31 augusti 2021 har erbjudits att utse en ledamot till valberedningen vardera, i enlighet med beslutet som togs på årsstämman den 11 maj 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted