Vicore Pharma gör strategiska rekryteringar

Vicore Pharma AB (publ) (ticker: VICO) tillkännagav i dag att bolaget förstärker organisationen med tre nya nyckelpersoner. Återförande av utlånade aktier

Vicore Pharma Holding AB (ticker: VICO) meddelar att de av Protem Wessman AB utlånade aktierna har återförts från Recall Capital AB.Kommuniké från årsstämma 10 maj 2017

Årsstämma har idag hållits i Vicore Pharma Holding AB (publ), varvid stämman bland annat beslutade om följande. 


Delårsrapport, januari-mars 2017

Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2017.

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Bolagets styrelse tog den 23 februari 2017 beslut om två riktade nyemissioner, dels med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016 om två miljoner aktier och dels under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande om ytterligare 1,5 miljoner aktier. Totalt inbringade emissionerna 56 miljoner kronor.
  • Vicore Pharma erhåller särläkemedelsstatus från amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för IPF i januari.
  • En patentansökan för nya läkemedelsmolekyler baserade på C21 lämnades in i januari.
  • En Fas I tilläggsstudie med läkemedelskandidaten C21 i en riskgrupp påbörjades i januari. Utfallet från studien beräknas rapporteras under juni eller juli 2017 vilket är något senare än tidigare kommunicerat men eftersom det är en fristående studie så påverkar det inte bolagets utvecklingsplan.
  • C21 visar goda egenskaper på viktiga markörer i en in vitro-undersökning av lungfibros som presenterades den 8 mars.
  • Ett låneavtal med Recall Capital som möjliggjorde extra rörelsekapital ingicks i januari 2017. Avtalet inbringade 2,4 msek till Bolaget och lånet har därefter återbetalats med aktier.

Nya positiva forskningsresultat på diabetes-nefropati med Vicore Pharmas läkemedelskandidat C21

C21 i kombination med angiotensin receptor-blockerare (ARB) ger förbättrad behandlingseffekt i djurmodell med typ 2-diabetes.

Vicore Pharma (VICO), som utvecklar läkemedelssubstanser vilka verkar genom AT2-receptorn i renin angiotensin-systemet, meddelade i dag positiva resultat från en preklinisk studie där forskare i Indien har studerat effekterna av C21 i kombination med ARB på mekanismer i diabetes-nefropati i en djurmodell med typ 2-diabetes.


VD intervju med Per Jansson, Vicore Pharma

Redeye har publicerat en intervju med Vicore Pharmas VD Per Jansson.


Vicore Pharma Holding publicerar sin årsredovisning för 2016

Vi har uppnått de milstolpar vi föresatt oss under 2016. Nu fortsätter vi utvecklingen med C21 till ett framtida läkemedel för behandling av lungfibros säger Per Jansson, VD i Vicore Pharma Holding AB.


Kallelse till årsstämma i Vicore Pharma

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), 556680-3804, kallas härmed till årsstämma onsdag den 10 maj 2017 kl 15.00 i bolagets lokaler på c/o Astra Zeneca, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal. Deltagande aktieägare instrueras att c:a 15 minuter före klockan 15 anmäla sig i receptionen vid huvudentrén till Astra Zeneca med adress som ovan.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted