Halvårsrapport 2021

Siffror anges i tkr om inget annat anges. Siffrorna inom parentes avser januari till och med juni 2020

Resultaträkning:

 • Omsättning 0 (0) Inga köp eller försäljningar av aktier under 2021
 • Totala kostnader -689 (-291)
 • Rörelseresultat -689 (-291)
 • Ränteintäkter 1,696 (1,322)
 • Valutakursvinst 217 (0)
 • Valutakursförlust 0 (-292)
 • Summering av finansiella poster 1,910 (1,030)
 • Resultat efter finansiella poster 1,221 (739)
 • Årets skattekostnad -193 (-119)
 • Resultat efter skatt och avsättning till periodiseringsfond 717 (436)

Balansräkning:

 • Finansiella anläggningstillgångar 55,400 (46,800)
 • Omsättningstillgångar 10,582 (7,281)
 • Summering av tillgångar 69,781 (57,714)
 • Summering eget kapital 68,039 (56,835)
 • Summering skulder och eget kapital 69,781 (57,714)

Nyckeltal:

 • Resultat efter finansiella poster 1,221 (739)
 • Soliditet % 98,84 (98,48)
 • Eget kapital per aktie i kronor 32,17 (31,18)
 • Avkastning på eget kapital 1,05 (0,77)
 • Resultat per aktie angett i kronor efter skatt: 0,33 (0,24)
 • Balansomslutning 69,781 (57,714)

Väsentliga händelser under första halvåret 2021.

Vaneo Capital AB förbereder för att börja återinvestera i aktier successivt och har under året fortsatt att arbeta med sina olika modellportföljer. Under första halvåret 2021 har två stycken nyemissioner genomförts vilket har genererat en ökning av aktiekapitalet med 1,617.810 kronor. På grund av rådande omständigheter med pandemin så har Vaneo Capital AB hållt webinarer samt Zoom möten för befintliga samt potensiella investerare under första halvåret vilket har varit grunden till dessa nyemissioner vilket också bidragit till ett ökat ägarspridande i bolaget.

Finansiell kalender för Vaneo Capital AB 556892-8328 för 2021-2022.

 • Bokslutskommuniké den 26 februari 2021 avseende räkenskapsåret 2020
 • Årsstämma den 9 juni 2021 (flyttad från den 6 maj beroende på rådande restriktioner avseende Covid-19)
 • Halvårsrapport den 26 augusti 2021 avseende januari-juni 2021
 • Bokslutskommuniké den 24 februari 2022 avseende räkenskapsåret 2021
 • Årsstämma den 12 maj 2022

Vid förfrågningar var vänlig kontakta Björn Falk, styrelseordförande på telefon
+44 7780 231 231 eller via mail [email protected]

Nerladdningsbara filer

Halvårsrapport 2022


Bokslutskommunikén 2021


Halvårsrapport 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Halvårsrapport 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Halvårsrapport 2019


Årsredovisning 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted