Vaneo Capital AB - Styrelsen begär bolaget i konkurs

Bolagets nya styrelse har sedan valet den 8 augusti 2022 förgäves försökt få full access till bolagets uppgivna tillgångar med mera. Pressmeddelande och information gick ut via beQuoted och på hemsidan den 6 september 2022. Hemsidan "släcktes" omedelbart därpå av företrädare för den tidigare styrelsen som uppenbarligen inte vill att vi kommer vidare i processen att tillvarata aktieägarnas intressen. Vi har sagt upp lånet mellan Vaneo Capital AB och Vaneo Management AB - ett lån som enligt den granskningsrapport som presenterades på den senaste bolagsstämman bär alla tecken på att strida mot aktiebolagslagen och det kan inte heller uteslutas att brott föreligger i den delen. Lånet har inte återbetalats av Vaneo Management AB som styrs av föregående styrelseordförande och VD för Vaneo Capital AB.

Styrelsen har därför, i går och i samråd med bolagets advokater, ansökt om bolagets försättande i konkurs. Det är styrelsens förhoppning att konkursförvaltaren tillsammans med de rättsvårdande myndigheterna kan ställa de ansvariga till svars för vad den nya styrelsen inte kan se som något annat än rena oegentligheter. Med hjälp av bland annat Ekobrottsmyndigheten som i sin tur kan kontakta Interpol med flera utländska myndigheter, kan kanske i slutändan aktieägarnas investeringar räddas åter helt eller delvis och i slutändan delas ut till aktieägarna.

Den nya styrelsen kan blott beklaga situationen, vi har gjort vad vi kunnat och kämpat för att få kontroll över tillgångar som sannolikt flyttats till andra personer utom räckhåll för styrelsen. Den enda tröst vi kan erbjuda är att i dagens moderna samhälle kan man som talesättet är "gömma sig men inte hålla sig undan för evigt".

För den nya styrelsen

Claude D Zacharias

Stockholm den 8 september 2022

Vaneo Capital AB
c/o Claude D Zacharias
Karlbergsvägen 13
SE-113 27 Stockholm, SWEDEN
Mail: [email protected] 
OBSERVERA ändrat datum för den ordinarie årsstämman i Vaneo Capital AB.

På grund av att alla dokument som skall finnas tillgängliga för aktieägare i god tid innan årsstämman såsom Årsredovisning med revisionsberättelse samt i detta fall även rapporten från den granskning som för tillfället görs i Vaneo Capital AB flyttas årsstämman fram till den 16 juni 2022.

Aktieägarna i Vaneo Capital AB (publ) 556892-8328 kallas härmed till ordinarie årsstämma torsdagen den 16 juni 2022 kl. 15.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 48 111 35 Stockholm om inget annat anges. Detta meddelas i så fall på bolagets hemsida www.vaneocapital.com. För dom som redan anmäls sig till stämman den 12 maj 2022  behövs ingen ny anmälan, dock om det nya datumet inte skulle passa så är styrelsen tacksam om detta meddelas till bolaget De dokument som skall finnas tillgängliga för aktieägare kommer att finnas tillgängliga senast från den 2 juni 2022 hos bolaget. Till dom som önskar ta del av dessa dokument var vänlig mejla till [email protected] så vidarebefordras dessa via email.


Kallelse till årsstämma 2022

Aktieägarna i Vaneo Capital AB (publ) 556892-8328 kallas härmed till ordinarie årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 kl. 15.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 48 111 35 Stockholm om inget annat anges. Detta meddelas i så fall på bolagets hemsida www.vaneocapital.com


Bokslutskommuniké för Vaneo Capital AB avseende januari-december 2021

Resultatet för Vaneo Capital AB uppgick 2021 till 2 719 000 kronor efter finansiella poster samt 1 614 000 kronor efter skatt och bokslutsdispositioner.

Siffror anges i tkr om inget annat anges (Inga aktieköp eller aktieförsäljningar har skett under 2021)

Resultaträkning:

  • Omsättning 0 (0)
  • Totala kostnader -1174 (-407)
  • Rörelseresultat -1174 (-407)
  • Orealiserad värdeförändring i portföljen 0 (0)
  • Summering av finansiella poster 3,893 (2,409)
  • Resultat efter finansiella poster 2,719 (2,002)

Balansräkning:

  • Finansiella anläggningstillgångar 58,900 (52,800)
  • Omsättningstillgångar 16,899 (10,707)
  • Summering eget kapital 73,434 (62,109)
  • Summering skulder och eget kapital 75,799 (63,507)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted