Valerum AB (publ) informerar om resultat från skriftligt förfarande

Den 5 november 2020 kallades, på Valerum AB (publ) ("Bolaget") begäran, till ett skriftligt förfarande bland innehavarna av Bolagets utestående obligationer med ISIN SE0015192190 i syfte att ändra villkoren för obligationslånet (det "Skriftliga Förfarandet").

Det Skriftliga Förfarandet löpte ut den 1 december 2020. Kvorumkravet om 50% av nominellt belopp uppnåddes inte varför ett andra skriftligt förfarande avses inledas i närtid.

För mer information vänligen kontakta:

Per-Axel Sundström, VD, Valerum AB (publ), 070 336 84 75

per-axel.sundstrom@oscarproperties.se

Om Valerum AB (publ)

till Valerum AB (publ) är ett dotterbolag till Oscar Properties och bildades 2020 med syfte att förvärva en portfölj med fastigheter.
Goldcup 100593 AB (under namnändring till Valerum AB (publ)), har initierat ett skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren för sitt obligationslån

Goldcup 100593 AB (under namnändring till Valerum AB (publ)) ("Bolaget"), har idag, genom agenten, kallat till ett skriftligt förfarande för att besluta om vissa ändringar i villkoren för sitt utestående obligationslån med ISIN SE0015192190 ("Obligationslånet").


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted