Unibap receives large SpaceCloud order for satellite constellation

Unibap AB (publ) has received an order of KUSD 750 for spaceflight products and support from the SpaceCloud product portfolio. This order is the first part of a signed agreement with a total value of MUSD 1.98, with delivery to be made between 2021 and 2023. Thereafter the agreement includes an option for volume shipment of up to 50 spaceflight units.

This export is conditional on approved export license from the Swedish Inspection of Strategic Products (ISP) for space awareness applications. The customer is headquartered in Israel and is an international aerospace company where Unibap will be a supplier to their space portfolio.

- We are very pleased to take SpaceCloud to the next level as an important milestone for the company. The SpaceCloud ecosystem truly offer competitive advantage of cloud computing with reduced application development time, simplifying testing and maximizing data-driven value return, says Dr. Fredrik Bruhn, Chief Evangelist, and company director of Unibap.

Uppsala June 3, 2021

For more information, contact:

Anders Blomberg
CEO

ceo@unibap.com
+46 73 821 37 79

This information is by Unibap required to disclose under the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication on June 3, 2021 at 19:05 CET.

About Unibap

Unibap is a high-tech company that aims to automate and streamline industries on earth as well as in space. With smart solutions based on AI and robotics, we want to increase quality and productivity for our customers while eliminating dangerous tasks that today are performed manually. Unibap strives to have a positive impact on both society and the environment. The company's Quality Management System is certified according to SS-EN ISO 9001:2015. The company is listed at Nasdaq First North Growth Market.

For more information, please visit the Company's website unibap.com/en/

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, is the Company's Certified Adviser.

Nerladdningsbara filer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Unibap AB

Unibap AB (publ) höll extra bolagsstämma den 7 juli 2021 via poströstning.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Unibap AB (publ), org. nr 556925-1134 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 juli 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.


SpaceCloud makes maiden flight in June from Cape Canaveral to validate future space data handling

Unibap AB (publ), a leading NewSpace data and information processing company, is now ready to validate its cloud computing SpaceCloud® ecosystem in space. SpaceCloud will hitch a ride to space at the end of June 2021 from Cape Canaveral on ION Satellite Carrier, D-Orbit's orbital transportation vehicle, as part of the WILD RIDE mission. D-Orbit announced the mission scope on May 31st, 2021 and the SpaceCloud demonstrations and tests to verify on-orbit timely data generation for Earth Observation applications will be carried out during the third mission phase. The SpaceCloud in-orbit validation on WILD RIDE includes applications developed by Unibap and third parties for disaster monitoring, video and image data transfer optimization, space domain awareness, advanced image processing for precision agriculture, defense early warning and integrated satellite communication. The applications are selected to target the four highest-value markets segment of space data.


Unibap genomför riktad nyemission om 38 mkr för fortsatt tillväxt

Unibap AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolagets styrelse, med stöd av det bemyndigande som lämnades av Unibaps årsstämma den 21 oktober 2020, har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 1 000 000 aktier till en teckningskurs om 38 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 38 mkr.


Anne Haaber-Bernth lämnar styrelsen för Unibap

Anne Haaber-Bernth har meddelat styrelsens ordförande att hon av personliga skäl beslutat att lämna sin plats som styrelseledamot i Unibap AB (publ).
Unibap erhåller en större order för SpaceCloud till en satellitkonstellation

Unibap AB (publ) har fått en beställning om 750 tusen US-dollar för bolagets SpaceCloud-produkter och därtill hörande support. Beställningen är en första del av ett tecknat avtal om totalt
1,98 miljoner US-dollar med levereras under 2021-2023. Avtalet innehåller också därefter en option på en volymbeställning om upp till 50 rymdflygningsenheter.


Unibap receives large SpaceCloud order for satellite constellation

Unibap AB (publ) has received an order of KUSD 750 for spaceflight products and support from the SpaceCloud product portfolio. This order is the first part of a signed agreement with a total value of MUSD 1.98, with delivery to be made between 2021 and 2023. Thereafter the agreement includes an option for volume shipment of up to 50 spaceflight units.


Unibap har slutit avtal med Europeiska Rymdstyrelsen (ESA) inom ramen för Space Solutions initiativ för en komplett demonstration av SpaceCloud

Unibap AB (publ.) fortsätter utvecklingen av SpaceCloud® för molntjänster i rymden. Europeiska Rymdstyrelsen (ESA) har godkänt Unibaps förslag att inom initiativet Space Solutions demonstrera SpaceClouds kompletta affärsmodell och tekniska förmågor inför den kommersiella utrullningen. Projektet genomförs från maj 2021 till maj 2022 och har ett projektvärde om ca 3 MSEK varav ESA står för ca 2 MSEK. Projektet kommer att utföras tillsammans med bland annat SaraniaSat, Inc från USA, som utvecklar SpaceCloud-applikationer. Unibap kommer även att genomföra marknadsförings- och affärsutvecklingsaktiviteter för att positionera Europa inom datadrivna värdekedjor.


Unibap secures contract with European Space Agency (ESA) Space Solutions for end-to-end SpaceCloud™ demonstration.

Unibap AB (publ.) is continuing the rollout of SpaceCloud, providing cloud computing and cloud services in space. The European Space Agency (ESA) has selected Unibap's proposal through its Space Solutions initiative for demonstrating SpaceCloud end-to-end business model and technical feasibility to prepare for a commercial rollout. The project is implemented during May 2021 to May 2022 and has a value of approximately KEUR 285 of which ESA contributes with KEUR 200. The project will be performed together with SaraniaSat, inc. Unibap will in addition carry out marketing and business development activities to position Europe in downstream data driven value services.Unibap erhåller följdbeställningar av rymdkomponenter

Unibap AB (publ) har erhållet följdbeställningar av rymdkomponenter från en befintlig kund till ett värde av 207 KUSD för leverans under sista kvartalet 2021.


Unibap receives follow-on orders of space components

Unibap AB (publ) has from an existing customer received follow-on orders for space components for a value of 207 KUSD to be delivered Q4 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted