Unibap offentliggör investeringsmemorandum med anledning av nyemission riktad till allmänheten i samband med planerad notering på Nasdaq First North

Med anledning av förestående nyemission riktad till allmänheten i Sverige om 23 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet") i samband med den planerade noteringen av aktierna i Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") på Nasdaq First North har Unibap idag offentliggjort ett investeringsmemorandum vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.unibap.com, och på Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida, www.mangold.se.


Delårsrapport 1 juli - 31 december 2016

Finansiell utveckling 1 oktober - 31 december 2016

  • Omsättningen ökade under kvartalet med cirka 28 procent till 1 098 KSEK, jämfört med 856 KSEK motsvarande period föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 653 KSEK jämfört med -1 173 KSEK motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 10 KSEK avseende immateriella anläggningstillgångar.
  • Resultatet före skatt uppgick till -1 683 KSEK jämfört med -1 190 KSEK motsvarande kvartal föregående år.
  • Resultat per aktie uppgick till -23,85 SEK (-23,80 SEK).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 516 KSEK (830 KSEK).

Finansiell utveckling 1 juli - 31 december 2016

  • Omsättningen minskade under perioden juli - december med cirka 47 procent till 2 280 KSEK (4 317 KSEK) jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 027 KSEK jämfört med 136 KSEK motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 10 KSEK avseende immateriella anläggningstillgångar. 
  • Resultatet före skatt uppgick till -2 084 KSEK jämfört med 113 KSEK motsvarande period föregående år.
  • Resultat per aktie uppgick till -29,54 SEK (1,76SEK).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 490 KSEK (75 KSEK).

Unibap får uppdrag från Rymdstyrelsen om snabbare satellitteknik

Unibap får nu i uppdrag av Rymdstyrelsen att utveckla intelligenta datorlösningar för nanosatelliter och större satelliter. Den nya tekniken gör det möjligt att snabbare leverera och analysera information från rymden till användare på jorden. Projektet pågår under 13 månader och omfattar totalt 6,5 miljoner kronor varav Rymdstyrelsen bidrar med 3,25 miljoner kronor.


Unibap tar in ytterligare finansiering på 12 mkr

I oktober 2016 fick Unibap en första tillväxtfinansiering på 10 miljoner kronor med en tilläggsoption på 12 miljoner kronor. Nu tar Unibap in den kvarvarande finansieringen inom ramen för finanseringsrudan och växlar därmed upp etableringen på marknaden för intelligenta system och robotik.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted