Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Styrelsen utser Pernilla Jennesäter till VD och koncernchef efter genomförd fusion

Styrelsen för Transfer Group AB (publ) ("Transfer") meddelar att de utser Pernilla Jennesäter till ny VD och koncernchef för nya Transfer Group, förutsatt att fusionen mellan Transfer och Sensec Holding AB (publ) ("Sensec") genomförs.

Pernilla Jennesäter är styrelseledamot i Transfer sedan bolagets notering på Nordic SME i juni 2021. Pernilla är även sedan 3,5 år tillbaka CFO i Sensec och har haft en viktig roll i arbetet med såväl fusionen som tidigare förvärv inom respektive bolag.

"Styrelsen är väldigt glada över att Pernilla valt att tacka ja till uppdraget som VD och koncernchef i nya Transfer Group. Pernilla har haft en viktig roll i att bygga den plattform Sensec står på idag och har under perioden som hon varit styrelseledamot i Transfer visat på alla de egenskaper vi eftersöker nu när bolagen fusioneras ihop", säger Anna Frick, styrelseledamot i Transfer och Sensec Holding.

"Jag ser fram emot att axla rollen som ny VD och koncernchef i det fusionerade bolaget och leda det till nya framgångar. Nu ska vi forma en bra plattform att ta avstamp ifrån när vi accelererar tillväxten genom de möjligheter fusionen medför", säger Pernilla Jennesäter.

"Som största ägare och operativ i såväl Transfer som Sensec har jag genom åren kommit Pernilla väldigt nära och vet att hon alltid levererar med hög kvalitet och stort engagemang. Hon har under åren kommit att bli ett naturligt bollplank till både mig och tidigare VD:ar. För mig personligen känns det väldigt bra att Pernilla valt att tacka ja till uppdraget och hon är helt rätt för att leda det fusionerade bolaget in i framtiden, pusselbitarna har nu fallit på plats", säger Mats Holmgren, största ägare, styrelseledamot respektive styrelseordförande i Transfer och Sensec.

Transfer och Sensecs fusion förväntas vara registrerad och genomförd under första kvartalet 2022, vilket beslutades på bolagsstämma i respektive bolag den 13 december 2021.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mats Holmberg, tf VD och Styrelseledamot i Transfer Group AB (publ).
070-898 10 90
[email protected]

Amudova är Transfer Groups Mentor. Tel; 08-546 017 58 E-mail; [email protected]

Transfer Group bedriver verksamhet inom säkerhet. Vi bidrar till samhällsnytta och skapar värde för både företag och för den enskilda individen. Säkerhet berör alla och har en stor och växande påverkan på samhället. Transfer Group är en plattform för bolag inom säkerhet som ger förutsättningar för bolagen att utvecklas, moderniseras och effektiviseras samt skapar skalfördelar inom gruppen. Bolagen kompletterar och förstärker varandra samt ger våra kunder trygghet. Vår kompetensbredd är vår främsta tillgång. Vi är en blandning av unga och äldre erfarna entreprenörer och förvaltare - en bredd som ger energi och unika visioner.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2021, kl. 16.21.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted