DoktorHemma nu medlem i Svenska Vård

Transfers dotterbolag DoktorHemma har nu blivit medlem i branschorganisationen Svenska Vård. Svenska Vård arbetar för att fristående utförare i vård och omsorg ska ges möjlighet att bidra på lika villkor som offentliga verksamheter. En god kvalitetskonkurrens är bra för vård- och omsorgstagarna men också för att utveckla verksamheterna. Att vara fristående utförare i vård och omsorg ger möjlighet att bidra med ökad mångfald och utveckling av välfärdstjänster som kommer vård- och omsorgstagare och samhället till del.
Mer information om Svenska Vård finns på deras hemsida: http://www.svenskavard.se

CSG tecknar avtal med Region Sörmland och förlänger avtal med Karlstad flygplats

Transfer Groups helägda dotterbolag Commuter Security Group (CSG) har nyligen vunnit upphandling och tecknat ett nytt avtal med Region Sörmland samt förlängt befintligt avtal med Karlstad Flygplats.

Totalt uppgår avtalsvärdet för Region Sörmland och förlängningen av avtalet med Karlstad flygplats till ca 16-20 MSEK förutsatt att Karlstad flygplats är i full drift från och med nästa år.
Kallelse Transfer Group extra bolagsstämma 2021-01-19

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Transfer Group AB , 556921-8687 , kallas härmed till extra

bolagsstämma tisdagen den 19 Januari 2021 klockan 10.00 på

Svärdvägen 29, 182 33 Danderyd


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Transfer Group AB , 556921-8687 , kallas härmed till extra bolagsstämma den tisdag 14 April 2020 klockan 14.00 på Svärdvägen 29, 182 33 DanderydFölj oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted