Kallelse till extra bolagsstämma i Transfer Group AB (publ)

Aktieägarna i Transfer Group AB (publ), org. nr 556921-8687 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 oktober 2021, kl. 10.00 på Smidesvägen 10 i Solna.


Transfer Group AB (publ) tecknar LoI med Nordic Aigis AB

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") tecknar LoI med ägarna av Nordic Aigis AB med avsikt att förvärva 100 % av aktierna. Grundarna av Nordic Aigis AB har lång erfarenhet av att leverera högkvalitativa säkerhetstjänster både inom privat och offentlig sektor.


CSG vinner upphandling av Trygghetsväktare för Fastighetsägare i Järva

Transfer Group AB (publ) helägda dotterbolag CSG har fått ett tilldelningsbeslut från Fastighetsägare i Järva. Avtalet innefattar Trygghetsväktare sju dagar i veckan.


VD Mats Holmberg ökar innehavet i Transfer

VD och tillika största ägare i Transfer Mats Holmberg har förvärvat 100 000 aktier per datum 210913. Förvärvet skedde över marknaden till genomsnittskursen 1,27.
Transfer Group AB (publ) förvärvar Altum Security AB

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") har idag tecknat ett bindande avtal med ägarna av Altum Security AB ("Altum eller "Bolaget") avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget. Köpeskillingen uppgår till 12 MSEK, där köpeskillingen skall erläggas genom kvittning mot nyemitterade aktier i Transfer. Affären är villkorad av beslut på extra bolagsstämma.


Transfer Group Delårsrapport 1 januari 2021 - 30 juni 2021

Ökad lönsamhet - Vänder till vinstTransfer Group AB (publ) har idag erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

Transfer Group AB (publ) har idag erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 30 augusti 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted