Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

TORSLANDA PROPERTY INVESTMENT ANSÖKER OM AVNOTERING

Västerport Holding AB ("Västerport") har i pressmeddelande den 21 december 2022 offentliggjort utfallet i budpliktserbjudande till aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ) ("Torslanda Property Investment" eller "Bolaget") att överlåta samtliga sina aktier i Torslanda Property Investment till Västerport till ett pris om 18,00 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). Erbjudandet var inte föremål för några villkor.

Efter acceptfristens utgång har Västerport meddelat att bolaget innehar sammanlagt 56 265 526 aktier i Torslanda Property Investment, motsvarande 99,02 procent av det totala antalet aktier och röster i Torslanda Property Investment.

Västerport avser även att påkalla tvångsinlösen av de resterande aktierna i Torslanda Property Investment.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen för Torslanda Property Investment idag, på begäran av Västerport, beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market.

Sista dag för handel i Torslanda Property Investments aktier vid Nasdaq First North Growth Market kommer att meddelas snarast efter det att Bolaget erhållit besked därom från Nasdaq Stockholm.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Berg, VD
Tel: +46 737 08 82 19
E-mail: [email protected]

Bolagets hemsida: http://www.torslandapropertyinvestment.com

 

Aktierna i Torslanda Property Investment AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, [email protected], Tel: +46 8 545 271 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2022 kl. 10.30.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted