Tingsvalvet Fastighets AB (publ) har genomfört en fondemission av stamaktier av serie B och upptar stamaktier av serie B till handel på Spotlight Stock Market

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet" eller "Bolaget") avhöll en extra bolagsstämma den 5 augusti 2022. Extra bolagsstämman beslutade att införa ett nytt aktieslag, stamaktier av serie B, i Bolagets bolagsordning. Vid införandet beslutades även att tidigare aktieslag som benämndes stamaktier framöver benämns som stamaktie av serie A vilket innebär att aktien får den nya ISIN koden SE0018534471. Extra bolagsstämman beslutade även om en fondemission 1:1 (Där en befintlig stamaktie av serie A ger en ny stamaktie av serie B). Fondemissionen är registrerad på Bolagsverket och avstämningsdagen är beslutad till den 5 september 2022.

Genom fondemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 6 440 000 kronor genom emission av 6 440 000 nya stamaktier av serie B. Det dubbla antalet stamaktier i Bolaget innebär att aktiekursen vid avskiljandet av rätten, den 2 september 2022, teoretiskt sett borde halveras. Den nya stamaktien av serie B (TINGS B) med ISIN SE0018534497 upptas till handel på Spotlight Stock Market från och med den 7 september 2022.

Tingsvalvets stamaktier av serie A handlas fortsatt på Spotlight Stock Market men under nytt namn, Tingsvalvet A (TINGS A).

Tidplan:

Avstämningsdag och sista dag för handel i stamaktien innan konvertering till stamaktie av serie A: 24 augusti 2022
Första dag för handel i stamaktie av serie A: 25 augusti 2022
Sista dag för handel i stamaktie av serie A inklusive rätt att erhålla stamaktier av serie B: 1 september 2022
Första dag för handel i stamaktie av serie A exklusive rätt att erhålla stamaktier av serie B: 2 september 2022
Avstämningsdag: 5 september 2022
Tilldelning av stamaktier av serie B: 6 september 2022
Första dag för handel i stamaktier av serie B på Spotlight Stock Market: 7 september 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
Håkan Karlsson, VD   
Tel: +46 70 618 24 61    
Email: [email protected]  

Magnus Fält, vice VD/fastighetschef
Tel: +46 70 618 24 60
Email: [email protected]

Detta pressmeddelande lämnades genom ovannämnda kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2022-08-22 kl. 08:00 CET.

 

Om Tingsvalvet

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 juli 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,4 miljarder kronor.

Tingsvalvet förvärvar fastighet

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag förvärvat en handelsfastighet till ett fastighetsvärde om 24,5 miljoner kronor.  
Tingsvalvet förvärvar

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag förvärvat och tillträtt en lagerfastighet till ett fastighetsvärde om 20 miljoner kronor.  


Kallelse till extra bolagsstämma i Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Tingsvalvet Fastighets AB (publ), org.nr 559177-5290, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 21 oktober 2022, klockan 10.00 på Advokatfirman Kane ABs lokaler på Nybrogatan 11, 1 tr, Stockholm.Rättelse:Halvårsrapport Q2 Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

I tidigare Pressrelease hade MAR etikett fallit bort

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted