Handel med Tingsvalvet Fastighets AB (publ) stamaktie avslutas i förtid, första handelsdag i stamaktie av serie A är fortsatt den 25 augusti 2022

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet" eller "Bolaget") kommunicerade kring den fondemission som genomförts och omstämpling av stamaktier till stamaktier av serie A den 22 augusti 2022. Tidigare kommunicerades en tidplan där sista dag för handel med stamaktien var den 24 augusti, vilket inte är tekniskt möjligt, sista dag för handel i stamaktien var den 22 augusti 2022. Handeln i stamaktien är således handelsstoppad från idag den 23 augusti 2022 och under den 24 augusti 2022. Första dag för handel i stamaktie av serie A är den 25 augusti.

Den handel som skett i aktien 23 augusti kommer därmed makuleras.

Uppdaterad tidplan för omstämpling av stamaktien:
Sista dag för handel i stamaktien var den 22 augusti 2022
Avstämningsdag för konvertering till stamaktie av serie A: 24 augusti 2022
Första dag för handel i stamaktie av serie A: 25 augusti 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
Håkan Karlsson, VD   Magnus Fält, vice VD/fastighetschef
Tel: +46 70 618 24 61  Tel: +46 70 618 24 60
Email: [email protected]  Email: [email protected]

Detta pressmeddelande lämnades genom ovannämnda kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2022-08-23 kl. 15.00 CET.

Om Tingsvalvet
För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 juli 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,4 miljarder kronor.

Tingsvalvet förvärvar fastighet

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag förvärvat en handelsfastighet till ett fastighetsvärde om 24,5 miljoner kronor.  
Tingsvalvet förvärvar

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag förvärvat och tillträtt en lagerfastighet till ett fastighetsvärde om 20 miljoner kronor.  


Kallelse till extra bolagsstämma i Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Tingsvalvet Fastighets AB (publ), org.nr 559177-5290, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 21 oktober 2022, klockan 10.00 på Advokatfirman Kane ABs lokaler på Nybrogatan 11, 1 tr, Stockholm.Rättelse:Halvårsrapport Q2 Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

I tidigare Pressrelease hade MAR etikett fallit bort

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted