Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Halvårsrapport Q2 Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

VD-kommentarer till perioden Q2 2022

Det händer mycket i bolaget, både under kvartalet och efter dess utgång. Dock sker samtliga förmedlade och utförda affärer från juli månad vilket innebär att denna rapport enbart innefattar ursprungliga Tingsvalvet och dess två ägda fastigheter.

Resultatet i kvartalet är ner jämfört med fjolåret och anledningen är att vi under kvartalet bytt ledning och konsulter och i vissa delar suttit med dubbla kostnader.

Vi bygger bolaget för framtiden och den stora förändring som skett kommer slå positivt på kommande kvartal och intjäning.

Unitemissionen blev övertecknad och kassan fylldes på med 228 Mkr. Det känns tryggt att marknaden stöttar oss under gällande marknadsförutsättningar. Vi har bara börjat vår resa med Tingsvalvet och det känns inspirerande att Ni är med oss under fortsatta resan. 

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

Beslutades om ny strategi samt ny bolagsledning, i form av Håkan Karlsson och Magnus Fält.

Bolagsstämman beslutade om styrelseändring med nyval av Sven Engwall och entledigande av Henrik Morén.

Stämman beslutade även om apportemission av RetailFast Holding med dotterbolag. Innebär tillskott av 14 fastigheter till ett fastighetsvärde om knappt 700 mkr med betalning av 3 400 000 aktier i Tingsvalvet. Apporten genomfördes i början av juli.

Beslutades samtidigt om byte av revisor till Åsa Dahlgren på Baker Tilly.

Unitemissionen övertecknades och 228 mkr tillfördes bolaget. Bestod av en TO samt en Preferensaktie med utdelning 8%. Båda blir noterade instrument.

Extra Bolagsstämma hölls 5 augusti. Per Berggren och Håkan Karlsson valdes till nya styrelseledamöter och Juhani Nyman och Nils Sköld avgick. Sven Engwall valdes till ny ordförande. Stämman beslutade även om fondemission av stamaktier serie B.

Mellan 1/8 till 16/8 förvärvade och tillträdde bolaget 4 fastigheter för ett totalt fastighetsvärde om 128 mkr. Fastigheterna är belägna i Skene, Örebro, Åmotfors och Karlskoga.

Tingsvalvet förvärvar fastighet

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag förvärvat och tillträtt en industrifastighet till ett fastighetsvärde om 13,2 miljoner kronor.  


Tingsvalvet förvärvar fastighet

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag förvärvat en handelsfastighet till ett fastighetsvärde om 24,5 miljoner kronor.  
Tingsvalvet förvärvar

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag förvärvat och tillträtt en lagerfastighet till ett fastighetsvärde om 20 miljoner kronor.  


Kallelse till extra bolagsstämma i Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Tingsvalvet Fastighets AB (publ), org.nr 559177-5290, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 21 oktober 2022, klockan 10.00 på Advokatfirman Kane ABs lokaler på Nybrogatan 11, 1 tr, Stockholm.Rättelse:Halvårsrapport Q2 Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

I tidigare Pressrelease hade MAR etikett fallit bort
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted