Delårsrapport 1 november 2019 till 31 januari 2020

Time People Group uppvisar en omsättning på 52 MSEK, en ökning med 36 %, och ett rörelseresultat (EBITDA) på 2,8 MSEK. Rörelsemarginalen (EBITDA) under kvartalet var 6 %.

Omsättningen under perioden uppgick till 52,1 MSEK (38,2 MSEK) och ett rörelseresultat (EBITDA) på 2,8 MSEK (4,0 MSEK) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,5 %. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,6 MSEK (3,8 MSEK). Resultatet efter skatt uppgick till 1,0 MSEK (2,8 MSEK). Kvartalet sammanföll också med jul och nyårshelgerna vilket i år resulterade i stora semester- och ledighetsuttag över perioden, vilket hade negativ resultatpåverkan.

- För 11:e kvartalet i rad ökar vi vår omsättning och har nu mer än 30 fler medarbetare jämfört med samma period förra året. Under kvartalet har vi återigen sett en fortsatt stor efterfrågan på våra utvecklartjänster främst inom JavaScript, Java, .NET samt utbildningar inom agil transformation, säger Magnus Lönn, vd för Time People Group.

Fullständig delårsrapport finns att tillgå på bolagets hemsida. Nästa delårsrapport för perioden 1 februari till den 30 april släpps den 26 juni 2020.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

Pressmeddelande den 5 mars 2020

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Hans Nygren, CFO, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2020 kl 08.30 CET.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted