Teqnion förvärvar WiMa Propulsion AB

Teqnion AB har idag förvärvat samtliga aktier i WiMa Propulsion AB med en nettoomsättning på ca 50 MSEK.

WiMa Propulsion AB är ett kunskaps- och serviceföretag med inriktning på marina och industriella gasturbininstallationer. Bolaget reparerar och underhåller gasturbiner i egna lokaler men utför även visst service- och underhållsarbete i fält. Med mycket lång erfarenhet och månghövdad kompetens inom gasturbinområdet kan bolaget utföra tekniska analyser för underhåll, ombyggnad och service, av hela eller delar av turbinsystem.

För verksamhetsåret 2019 redovisade WiMa en omsättning om ca 50 MSEK med ett rörelseresultat om ca 12 MSEK. Vid tillträde betalas en initial köpeskilling om 28 MSEK på skuldfri basis men med en kvarvarande driftskassa om ca 3 MSEK. Efter 12 respektive 24 månader efter tillträde kan tilläggsköpeskillingar på max 11 MSEK resp. 6 MSEK utgå baserad på uppnådda resultatmål. Maximal kassajusterad köpeskilling kan därför uppgå till 42 MSEK.

Finansiering sker genom ca 50% egen kassa och ca 50% banklån.

"Gänget på WiMa är kungar på det de gör och vi ser mycket fram emot att tillsammans med dem fortsätta bygga bolaget större och starkare.", säger Johan Steene VD för Teqnion.

"Johan och Teqnion förstår vårt sätt att jobba och hur viktiga våra nära kundrelationer är. Vi underhåller ganska komplexa motorer men det är människor som gör jobbet. Teqnion är rätt ägare att ta oss vidare i denna anda.", säger WiMas ägare Mats Malmsten.

Förvärvet kommer att ingå i Teqnions affärsområde Niche. Förvärv av nischade bolag är en viktig del av Teqnions strategi för att skapa långsiktig värdetillväxt i koncernen.

Förvärvet sker med omedelbart tillträde till aktierna och förväntas ha en något positiv effekt på Teqnions helårsresultat för 2020.

Läs mer om Teqnion på www.teqnion.se

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Steene, VD och IR, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: [email protected]

Teqnion AB
Evenemangsgatan 31 A,
169 79 Solna
Tel: 08-655 12 00,
E-mail: [email protected],
Org.Nr: 556713-4183

Om Teqnion

Teqnion AB är en industrikoncern med ett nuvarande innehav av femton aktiva resultatenheter inom tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Detta inkluderar bland annat komponenter, maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Bolagets affärsmodell är att växa både genom organisk tillväxt i dotterbolagen samt genom företagsförvärv. Merparten av Teqnions försäljning sker inom Norden med Sverige som primär huvudmarknad. Bolagets aktier

TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB med e-post [email protected] och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser.

Nerladdningsbara filerNicklas Wigren slutar som CFO i Teqnionkoncernen

Teqnion ABs CFO har i dag sagt upp sig från sin anställning. Han kommer att fortsätta i sin roll under juli för att därefter ersättas av Maria Johansson, bolagets redovisningschef, tills dess en ny CFO tillträder. Rekryteringsprocessen påbörjas omgående.


Teqnion förvärvar Injab Kraft Teknik AB

Teqnion AB har idag tecknat ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Injab Kraft Teknik AB (https://www.injab.se/), med en nettoomsättning på ca 55 MSEK.Kommuniké från årsstämma i Teqnion AB (publ) den 16 april 2020

Vid årsstämma i Teqnion AB (publ), org.nr 556713-4183, ("Bolaget") den 16 april 2020 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.teqnion.se.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted