Bokslutskommuniké 2018 / 2019

Styrelsen lämnar förslag till årsstämman om oförändrad utdelning med 1,9 kr per aktie per kvartal

Perioden, juli 2018 - juni 2019

-         Hyresintäkterna uppgick till 45 158 tkr (45 063)

-         Driftnettot uppgick till 33 802 tkr (34 435)

-         Förvaltningsresultatet uppgick till 19 567 tkr (21 182)

-         Resultat efter skatt uppgick till 26 246 tkr (31 492) motsvarande 10,9 kr per aktie (13,1)

-         Omvärdering av fastigheterna påverkade resultatet med 13 755 tkr (18 078)

-         Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18 289 tkr (20 171)

-         Räntetäckningsgraden uppgick till 2,8 ggr (3,0) och belåningsgraden till 66,5 % (67,8)

-         EPRA NAV per aktie uppgick till 114,1 kr (108,5)

Kvartalet april-juni 2019

-         Hyresintäkterna uppgick till 11 256 tkr (11 946)

-         Driftnettot uppgick till 8 055 tkr (9 035)

-         Förvaltningsresultatet uppgick till 4 373 tkr (5 645)

-         Resultat efter skatt uppgick till 8 680 tkr (9 461) motsvarande 3,6 kr per aktie (3,9)

-         Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 758 800 tkr (744 200)

-         Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 286 tkr (4 265)

-         Räntetäckningsgraden uppgick till 2,7 ggr (3,1) och belåningsgraden till 66,5 % (67,8)

2019-08-27 / Sydsvenska Hem (XSAT:SYDSV)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Sydsvenska Hem AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 53 94

sara.williamson@paretosec.com

Johan Åskogh, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

johan.askogh@paretosec.com

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger fem fastigheter i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med huvudsakligen hyresrätter och offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 22 000 kvm och är idag nästintill fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2019.

För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.Sydsvenskahem.se och www.spotlightstockmarket.com

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted