Kvartalsredogörelse juli - september 2016, Q1

Koncernen

  •  Nettoomsättning uppgick till 11 814 Tkr
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 4 993 Tkr
  •  Totala tillgångar uppgick till 687 005 Tkr
  •  Likvida medel uppgick till 52 879 Tkr
  •  Resultat per aktie uppgick till 2,1 kr

Inga jämförelsesiffror redovisas eftersom koncernen inte fanns under juli - september 2015. Moderbolagets ställning och resultat saknar betydelse för bedömningen av koncernens ställning och resultat och kommer således inte att särredovisas.


Kommuniké från årsstämma den 29 september i Sydsvenska Hem

Vid årsstämma den 29 september 2016 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades följande beslut:Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 29 september 2016 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.


Sydsvenska Hem Bokslutskommuniké för 2015/2016

Styrelsen föreslår en utdelning om 6,5 kr per aktie och utdelningen stämmer överrens med den utdelningsnivå som kommunicerades vid börsintroduktionen. 


Kommuniké från extra bolagsstämma den 29 april 2016 i Sydsvenska Hem

Vid extra bolagsstämma den 29 april 2016 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades följande beslut:


Kallelse till extra bolagsstämma i Sydsvenska Hem

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 april 2016 klockan 11.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.


Noteras på AktieTorget, handeln upptas imorgon, den 6 april 2016

Sydsvenska Hem AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på AktieTorget, och handeln i bolagets aktie påbörjas imorgon, den 6 april 2016.


Sydsvenska Hem AB (SYDSV) handlas på AktieTorget från och med den 6 april 2016

Första handelsdag på AktieTorget för Sydsvenska Hem ABs aktie är den 6 april 2016. Kortnamnet för aktien är SYDSV.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted