Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2022

Sammanfattning av halvårsrapport

 • Nettoomsättningen uppgick till 12,8 (10,6) MSEK motsvarande 103,6 (93,7) MRUB
 • Driftnettot uppgick till 6,3 (4,9) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,9 (0,9) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till 16,7 (3,6) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med 15,5 (2,7) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 2,04 (0,37) SEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 34,2 (22,6) MSEK

VD:s kommentar

Fastigheterna hade en fortsatt hög uthyrningsgrad om 97 (100) procent. Hyresintäkterna ökade med 12 procent i rubel jämfört med motsvarande period föregående år.

Resultatet har påverkats positivt av att rubeln stärktes under halvåret gentemot svenska kronan.  Genomsnittskursen för rubeln stärktes med 9 procent jämfört med motsvarande period föregående år och vid halvårsskiftet hade rubeln stärkts med 64 procent jämfört med årsskiftet. I resultatet ingår valutakursförändringar med 15,5 (2,7) MSEK.

Den väpnade konflikten mellan Ryssland och Ukraina förväntas påverka marknadssituationen och verksamheten negativt. Styrelsen följer utvecklingen löpande.

 

Mats Hultén
Verkställande direktör

För mer information vänligen kontakta:

Mats Hultén, verkställande direktör, +46 70 848 77 77, [email protected]
Nadja Borisova, styrelseordförande, [email protected]

Bolagets adress och hemsida:

St Petersburg Property Company (publ)
Byängsgränd 14, 120 40 Årsta
www.sppc.se

St Petersburg Property Company AB (SPPC), är ett svenskt fastighetsbolag bildat 2013. Det äger och förvaltar tre kontorsfastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta om drygt 12 580 m2 i Sankt Petersburg, Ryssland och har sitt huvudkontor i Stockholm. Företaget handlas på den inofficiella svenska handelsplattformen Alternativa listan.Kommuniké från extra bolagsstämma 2020-11-18 i St Petersburg Property Company AB

St Petersburg Property Company AB höll extra bolagsstämma i Stockholm den 18 november 2020. Stämman beslutade i enlighet med det förslag om utdelning som kommunicerades i samband med kallelsen den 13 oktober 2020. Nedan följer beslutet i sammandrag.


St Petersburg Property Company AB Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 13,0 (14,0) MSEK
 • Driftnettot uppgick till 7,0 (7,3) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,6 (3,3) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till -3,6 (11,3) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med -6,3 (7,8) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,55 (1,25) SEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 22,8 (21,9) MSEK

SPPC har genomfört försäljning av markområdet i Strelna

St Petersburg Property Company AB har genomfört försäljning av sitt 33 hektar stora markområde i Strelna, ca 30 kilometers bilväg sydväst om St. Petersburg.


Kommuniké från årsstämma 2020

Kommuniké från årsstämma 2020-05-29 i St Petersburg Property Company AB


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted