Medclair ökar fokus på endoskopi

Medclair ökar sitt fokus inom segmentet endoskopi. I ett flertal för Medclair viktiga marknader utökas screeningprogram för mag- och tarmcancer.  Screening är gynnsamt för folkhälsan* men innebär belastning på ansträngda sjukvårdssystem.
Medclair förväntar sig stark tillväxt inom segmentet och inleder två studier i Norge och UK där fördelarna med hållbar lustgas undersöks.

Endoskopi, att undersöka kroppens hålrum med kamera, används bland annat för att förebygga mag och tarmcancer. Screeningprogram har visat sig ha god förebyggande effekt och minskar dödlighet.*

I ett flertal för Medclair viktiga marknader finns sedan tidigare eller implementeras omfattande screeningprogram. Detta innebär en ökad efterfrågan för endoskopi. Traditionellt anses att smärtlindring behövs vid dessa undersökningar, i många fall används opiater med de problem som associeras med detta. Användning av lustgas vid endoskopi är ett etablerat och effektivt sätt att förbättra upplevelsen för patienten. Fördelarna är dels minskad risk men även ökad kapacitet då fler patienter kan behandlas givet kortare återhämtningstid.


Lustgasen innebär dock en utmaning både i form av risker i arbetsmiljön men framförallt i skadliga utsläpp av växthusgas. Ett kilo N2O, lustgas motsvarar 298 kilo CO2.
Medclair erbjuder effektiva lösningar på båda problemen och används av över hundra vårdgivare.


Givet den förväntade tillväxten inom segmentet ökar nu Medclair sitt fokus på endoskopi. Inledningsvis kommer en klinik i Norge, ett land där lustgas används restriktivt, testa Medclairs lösningar i syfte att demonstrera vinsterna i form av patientupplevelse och ekonomisk nytta samtidigt som god arbetsmiljö säkerställs. Projektet i Norge drivs med Endotech AS en ledande leverantör av utrustning för endoskopi, kirurgi, hygien och säkerhet. 
I UK drivs en mer omfattande studie med ett sjukhus i Exeter, syftet är samma men studien mer omfattande.

Vi förväntar oss en stark tillväxt inom segmentet endoskopi i hela Europa. Screening är bevisat gynnsamt för folkhälsan men innebär en stor belastning på redan ansträngda sjukvårdssystem. Det vi ser i många marknader är att privata aktörer visar intresse för endoskopi. Många av dessa vill av olika skäl undvika sedering som innebär patientrisk och är förknippad med längre övervakningstid efter undersökningen. Här är lustgas viktig då patienten i princip kan köra hem från undersökning kort efter den avslutas. Det finns en stor medvetenhet om riskerna med lustgas - men tack vare vårt omfattande arbete med marknadsföring ser vi en ökad efterfrågan kring våra lösningar.

*https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5868294/

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com


Förtydligande: Medclair bjuder in till R&D-presentation 15 dec 18:30

Medclair AB bjuder in till en presentation av dagens och framtidens lösningar för hållbar hantering av lustgas.


Medclair bjuder in till R&D-presentation

Medclair AB bjuder in till en presentation av dagens och framtidens lösningar för hållbar hantering av lustgas.Medclair - USA patent för mobil destruktor beviljat.

Medclair AB har beviljats patent för sin sin mobila destruktor, MDU, i USA. Sedan tidigare är MDU patenterad i ett stort antal Europeiska länder. Patentet är viktigt då det skyddar en av Medclairs viktigaste produkter.


Medclair Invest - Delårsrapport januari - september 2022

1 juli - 30 september 2022

  • Orderingång uppgick till 8,5 mkr (2,6)
  • Nettoomsättningen uppgick till 2,9 mkr (2,6)
  • Resultat före avskrivningar och finansiella poster -2,7 mkr (-1,5)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4,3 mkr (-3,1)
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,05 (-0,4)

1 januari - 30 september 2022

  • Orderingång ökade till 36,8 mkr (7,6)
  • Nettoomsättningen uppgick till 15,3 mkr (7,5)
  • Resultat före avskrivningar och finansiella poster -1,7 mkr (-4,8)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -6,1 mkr (-9,5)
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,07 (0,12)


Medclair AB söker patent för ny teknik.

Medclair AB har inlämnat en patentansökan gällande en förbättrad reaktorutformning för lustgasdestruktion. Det nya patentet innebär väsentligt ökad kapacitet jämfört med tidigare design och en avsevärt lägre energiförbrukning.


Medclair offererar anläggningar för industriell hantering av N2O.

Medclair AB har ombetts offerera en anläggning för hantering av lustgasutsläpp i industriell miljö. Anläggningen blir vid fullföljd affär den första i sitt slag och ett genombrott för Medclair utanför hälsosektorn.


Medclair - genombrott på den danska marknaden.

Medclair AB har erhållit en beställning avseende en central lustgasdestruktor från region Hovedstaden i Danmark till Hvidovre hospital. Beställningen är den första centrala destruktorn i Danmark och ett genombrott för hållbar lustgashantering i landet. Medclair har offererat ytterligare tre destruktorer för den danska marknaden. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted