Medclair Invest - Försäljningsmål 2022

Med anledninga av kvällens Q&A med ledningen i Medclair Invest vill bolaget lämna följande kommentarer till utveckling under det 4:e kvartalet samt indikation avseende försäljning 2022. Aktiviteten kommer genomföras i samarbete med Analysera Med Oss och kommer livestreamas.

Länk till mötet finner ni här https://analyseramedoss.se/ alternativt på Medclairs hemsida, https://www.medclair.com/

2021 har varit ett enormt framgångsrikt år. Vår ambition, att bygga en stark position som den ledande aktören inom gröna lösningar för lustgashantering, har slagit väl ut i flera viktiga marknader. Vi har deltagit i över 20 större seminarier kring hållbarhet, träffat otaliga barnmorskor, anestesiläkare och miljöansvariga. Vi har nu ett flertal starka distributörer i våra viktigaste marknader och förfrågningarna om möten fortsätter i oförminskad mängd.
Vi kan konstatera att planen att under 2021 knyta relevanta kontakter, leverera referensinstallationer och på så sätt positionera vårt varumärke gått över förväntan.

2022 kommer vara året då vi flyttar fokus och arbetar utifrån två grundstrategier. Vi ska dels fortsätta att som i UK befästa vår starka position och etablera Medclair på nya marknader. Men framförallt ska vi med full kraft fokusera på att omvandla alla relationer till intäkter.

I början av november släppte Carlsquare ett investment case på Medclair. I analysen indikeras en försäljning för 2022 på ca 70 MSEK. Givet de stora framgångarna under 2021 anser vi detta försäljningsmål vara konservativt.

Ett urval av händelser under Q4 2021:

UK & Skottland

· Försäljningsprocessen är nu inledd, vi har via våra distributörer ett stort antal pågående förhandlingar.

· Vi har djupgående kontakter i c.a 50 av 132 relevanta regioner.

· Trots det stora antalet genomförda kontakter fortsätter inkommande förfrågningar i oförminskad mängd.

· I Skottland har en central upphandling aviserats och Medclair är väl positionerade inför genomförandet.

Frankrike

· Efterfrågan kring lösningar på problem relaterade till lustgas och klimatpåverkan är avsevärt större än förväntat.

· Vi har genom vår medverkan på mässor noterat stort intresse för Medclair och ser redan förfrågningar från kunder.

· Frankrike konsumerar medicinsk lustgas i nivå med UK.

· Marknadens struktur, man använder idag primärt lustgas vid procedursmärta men vid fler tillämpningar, innebär att landet har goda förutsättningar att vara en avsevärt större marknad än UK.

Sverige

· Stor ökning av antalet aktiviteter riktade mot svenska kunder.

· Noterat starkt ökat intresse med fler aviserade upphandlingar.

· Förväntan är att under 2022 ha levererat till fler än hälften av Sveriges regioner.

· Ökat intresse inom dental med bland annat en order från Region Dalarna som påvisat nyttan med lustgasbehandling inom dentalsektorn.

· NOD, Nitrous Oxide Detector, har fått ett positivt mottagande.

Andra aktiviteter

· NOD är tillgänglig för beställningar.

· SVOA, Stockholm Vatten Och Avlopp, projektet har vuxit i såväl omfattning som komplexitet. Vi har inlett ett samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet i syfte att få en större genomslagskraft.
Allt fler aktörer inom vattenrening såväl i Sverige som internationellt efterfrågar lösningar på problem relaterade till lustgas.

· Rekryteringen av ny R&D chef har fallit väl ut med praktiskt tillämpade förbättringsförslag genomförda.

· Under kommande år skall minst en ny produkt lanseras.

· En större inköpsrunda av material har nyligen genomförts och det finns i dagsläget inga tecken på leveransproblem.


Denna information ar sadan information som Medclair Invest AB (publ) ar skyldigt att offentliggora enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades, genom nedanstaende kontaktpersons forsorg, for offentliggorande den 8 decemberber 2021 kl 17.35

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Nerladdningsbara filer


Medclair Invest - Q&A 11 augusti 13:30.

Den 11 augusti avger Medclair Invest rapport för 2:a kvartalet 2022. I samband med detta bjuder vi in till en frågestund med bolagets ledning.


Medclair utvecklar ny mask för uppsamling av lustgas.

Medclair AB har lämnat in en patentansökan för en ny typ av ansiktsmask att användas vid behandling av lustgas. Syftet med masken är att effektivisera insamlingen av gas vid behandling.


Englands största sjukhus St Georges utökar användandet av Medclairs lösningar.

Englands största sjukhus med 3 500 000 patienter i sitt upptagningsområde publicerade idag ett PM där man annonserar att man fördjupar sitt arbete med hållbar lustgas. Sjukhuset använder sedan tidigare Medclairs lösningar inom endoskopi och förlossning och har nu som Englands första introducerat Medclairs teknik inom dentalvård.

Medclairs lösningar för hållbar lustgashantering uppmärksammas av NHS, den engelska myndigheten för sjukvård.

Organisationen Greener NHS publicerar löpande så kallade "progress reports" som lyfter fram viktiga åtgärder i syfte att uppnå ett klimatneutralt engelskt sjukvårdssystem.
I deras senaste rapport lyfter man fram Medclairs mobila lustgasdestruktor som redan används av flera sjukhus i UK. 


Medclair Invest - Podcast med VD - Rättelse

Podcasten finns tillgänglig omedelbart.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted