Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Medclair förhandlar om leverans av utrustning till ledande gasleverantör samt återförsäljare av medicinteknik.

Linde Healthcare:

Specialisterna på säker lustgashantering, Medclair AB har under 2020 genomfört ett flertal leveranser av mobila destruktorer till gasbolaget Lindes nederländska verksamhet. Parterna för nu långt gångna diskussioner om ett långsiktigt samarbete för regionen med målet att teckna avtal inom kort.

Marknaden för lustgasdestruktion i nederländerna är mycket stor då landet har kraftfulla regleringar kring omhändertagande av lustgasutsläpp. Medclairs unika teknologi kan anpassas till de nederländska kraven vilket innebär att Medclair har en stark position som leverantör av teknik för säker lustgasanvändning.

Biewer Medical:

Sedan tidigare har Medclair ett återförsäljaravtal med Biewer. Biewer är en ledande aktör inom sjukvårdsprodukter främst inriktade mot dentalsegmentet i Tyskland men är även verksamma inom andra medicinska områden samt flera länder i Europa. Det har sedan en tid kommit starka signaler från den tyska marknaden om ett ökat intresse för Medclairs produkter vilket lett till att Medclair och Biewer förnyat avtalet samt beslutat om ökade satsningar mot den tysktalande delen av Europa.

"Vår uttalade strategi har sedan länge varit att etablera samarbeten med ledande aktörer inom sjuk och hälsovård för distribution av våra produkter. Att vi nu har långt gångna diskussioner med Linde Healthcare samt tecknat avtal med Biewer Medical är naturligtvis ett styrketecken för Medclair.", säger Mikael König, koncernchef.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, VD, Spintso International AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted