Medclair fördjupar samarbetet med BPR Medical i UK

Medclair AB har sedan tidigare ett samarbetsavtal med BPR avseende mobila lösningar för den Engelska marknaden. BPR har under den korta tid samarbetet pågått visat sig  vara en mycket värdefull partner och har förutom stora framgångar i form av orders och offerter visat sig tillföra ovärderlig kunskap genom deras gedigna erfarenhet som leverantör till sjukvården.
Bolagen kommer därför att fördjupa samarbetet innebärande att BPR blir exklusiv återförsäljare av mobila lösningar i UK samt Irland. Vidare kommer kommer BPR ansvara för installation, träning, service och support på dessa marknader. BPR och Medclair har gemensamma intressen i viktiga marknader som Tyskland, Spanien och Frankrike och har genom avtalet en möjlighet att gemensamt öka fokus på försäljning även i dessa marknader.

BPR är en drömpartner, främst för att de delar vår syn på det allt igenom väsentliga med en klimatomställning men även för deras mycket goda rykte på en för Medclair så viktig marknad. Vi kan även konstatera att de båda bolagen har gemensamma intressen i stora delar av Europa då BPRs produkter ofta kompletterar våra. Jag är övertygad om att bolagen kommer samarbeta tätt under många år med stor framgång.
Jonas Lundh, VD Medclair AB

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Nerladdningsbara filer


Medclair Invest - Q&A 11 augusti 13:30.

Den 11 augusti avger Medclair Invest rapport för 2:a kvartalet 2022. I samband med detta bjuder vi in till en frågestund med bolagets ledning.


Medclair utvecklar ny mask för uppsamling av lustgas.

Medclair AB har lämnat in en patentansökan för en ny typ av ansiktsmask att användas vid behandling av lustgas. Syftet med masken är att effektivisera insamlingen av gas vid behandling.


Englands största sjukhus St Georges utökar användandet av Medclairs lösningar.

Englands största sjukhus med 3 500 000 patienter i sitt upptagningsområde publicerade idag ett PM där man annonserar att man fördjupar sitt arbete med hållbar lustgas. Sjukhuset använder sedan tidigare Medclairs lösningar inom endoskopi och förlossning och har nu som Englands första introducerat Medclairs teknik inom dentalvård.

Medclairs lösningar för hållbar lustgashantering uppmärksammas av NHS, den engelska myndigheten för sjukvård.

Organisationen Greener NHS publicerar löpande så kallade "progress reports" som lyfter fram viktiga åtgärder i syfte att uppnå ett klimatneutralt engelskt sjukvårdssystem.
I deras senaste rapport lyfter man fram Medclairs mobila lustgasdestruktor som redan används av flera sjukhus i UK. 


Medclair Invest - Podcast med VD - Rättelse

Podcasten finns tillgänglig omedelbart.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted