Delårsrapport-Slitevind-AB-2021-06-30

Andra kvartalet för Koncernen i sammandrag:

- Nettoomsättningen uppgick till 18 907 tkr (13 387 tkr).

- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5 570 tkr (5 857 tkr).

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till - 4 631 tkr (- 4 121 tkr).

- Resultat före skatt uppgick till - 7 858 tkr (- 6 989 tkr).

- Produktionen under kvartalet uppgick till 68 GWh (58 GWh).

Första halvåret för Koncernen i sammandrag:

- Nettoomsättningen uppgick till 47 986 tkr (47 038 tkr).

- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 23 039 tkr (28 378 tkr).

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 326 tkr (8 374 tkr).

- Resultat före skatt uppgick till - 3 238 tkr (2 717 tkr).

- Produktionen under halvåret uppgick till 156 GWh (160 GWh).

Slitevind AB:s finansiella rapporter finns tillgängliga på https://slitevind.se.

Visby den 26 augusti 2021

Slitevind AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, +46 70-228 44 04

Slitevind AB:s aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail [email protected], telefon 08-684 05 800).

Denna information är sådan information som Slitevind AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2021 kl. 08.30 CEST.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted