Slitevind AB (publ) ökar produktionskapaciteten

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Bolaget") tillträder tidigare kommunicerad investering och uppnår en beräknad normalårsproduktion om cirka 285 GWh.

Som tidigare kommunicerat ingick Slitevind 2019-05-29 avtal om förvärv av ytterligare totalt cirka 20% andel i vindkraftparken Näsudden Väst på Gotland. Näsudden Väst omfattar 10 st Vestas V90 från 2012 med en normalårsproduktion om cirka 82 GWh. Säljare är bland andra Balingsta Energi AB och Agro Maskin Förvaltning AB. På Slitevinds önskemål har ägarandelarna tillträtts stegvis där den sista andelen med Balingsta Energi AB som säljare tillträdes idag. Slitevindkoncernens totala ägarandel uppgår därmed till 43% i Näsudden Väst och bolaget är efter genomfört förvärv största ägare i projektet.

Den andel som tillträdes idag tillför drygt 9 GWh produktion till ett pris om 24,8 MSEK vilket ger en multipel om cirka 2,65 SEK/kWh. Investeringen finansieras med banklån och eget kapital. Produktionsintäkten från andelen tillfaller Bolaget från och med första januari 2020. Bolaget uppnår därmed en beräknad normalårsproduktion om 285 GWh.

VD Jonas Dahlström kommenterar:

"Vi är mycket nöjda med att kunna öka vårt ägande i Näsudden Väst, ett område vi känner väl och som har ett av Sveriges bästa vindlägen. Att öka ägandet i projekt där vi redan är delägare är mycket rationellt ur ett resursperspektiv för Bolaget. Investeringen sker till en multipel om cirka 2,65 SEK/kWh vilket ger förutsättningar för långsiktig lönsamhet"

Visby den 10 januari 2020
Slitevind AB

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, 070-228 44 04

Slitevind AB's aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail info@aqurat.se, telefon 08-684 05 800).

Denna information ar sadan information som Slitevind AB (publ) ar skyldigt att offentliggora enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades genom ovanstaende kontaktpersoners forsorg, for offentliggorande den 10 januari 2020 kl. 15.00 CET.

Nyttjande av optioner i Slitevind AB (publ)

Slitevind AB (publ) ("Slitevind" eller "Bolaget") offentliggör idag att samtliga 100 000 st teckningsoptioner TO2021 som innehas av VD Jonas Dahlström och teknisk chef Göran Bylund har nyttjats genom teckning av 100 000 st aktier ("Emissionen"). För att finansiera aktieköpen och för att täcka individuell inkomstskatt har Jonas Dahlström och Göran Bylund samtidigt sålt 47 143 st aktier i bolaget. Bolaget tillförs 3 060 000 kr, antalet aktier ökar med 100 000 till 6 602 067 och aktiekapitalet ökar med 1 000 000 kr till 66 020 760 kr när Emissionen registrerats. I och med transaktionerna ökar VD Jonas Dahlström sitt ägande i bolaget med 26 500 aktier till totalt 140 500 st aktier, teknisk chef Göran Bylund ökar sitt ägande i bolaget med 26 357 aktier till totalt 109 915 st aktier.
Slitevind genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom 43,2 miljoner kronor

Visby, 2 mars 2021 21:45

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.


Slitevind utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted