Slitevind AB (publ) förvärvar vindkraftpark

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Bolaget") förvärvar Rammeldalsbergets vindkraftpark i Kramfors.

Slitevind har ingått avtal avseende förvärv av en driftsatt vindkraftpark vid Rammeldalsberget utanför Kramfors. Parken består av 6 st Gamesa G114 vindkraftverk med 2.65 MW effekt som uppfördes 2016 och som producerar ca 43 GWh under ett normalår. Säljare är den internationella infrastrukturförvaltaren John Laing Investments Ltd. Maskinerna omfattas av ett långsiktigt fullserviceavtal med Siemens Gamesa Renewable Energy. Tillträde sker i direkt anslutning till undertecknande av köpeavtal som sker idag. Investeringen uppgår till ca 90 MSEK och finansieras med eget kapital och ca 60% bryggfinansiering från Tamt AB. Bryggfinansieringen skall ersättas med långfristig bankfinansiering som beräknas uppgå till ca 70% av investeringen. I och med investeringen ökar Slitevind sin beräknade normalårsproduktion till ca 363 GWh.

Rådgivare

Synch Advokat AB har agerat rådgivare åt Slitevind med anledning av transaktionen.

VD Jonas Dahlström kommenterar:

"I linje med vår expansionsstrategi förvärvar Slitevind nu en driftsatt vindkraftpark som är lagom inkörd under 5 års tid och med bevisad produktionskapacitet. Investeringen sker till en multipel om cirka 2,10 SEK/kWh vilket ger förutsättningar för långsiktig lönsamhet. Vi ser fram emot att samarbeta med Siemens Gamesa i driftoptimeringen av vindkraftverken"


Visby den 18 mars 2021
Slitevind AB

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, 070-228 44 04

Slitevind AB's aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail info@aqurat.se, telefon 08-684 05 800).

Denna information är sådan information som Slitevind AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 mars 2021 kl. 13.45 CET.


Slitevind genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom 43,2 miljoner kronor

Visby, 2 mars 2021 21:45

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.


Slitevind utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted