Produktionsrapport första halvåret 2020

Elproduktionen för Slitevindkoncernens anläggningar uppgick under första halvåret till 160 GWh (136 GWh).

Tillkommande produktion från andel i intressebolag uppgick under första halvåret till 5 GWh (3,5 GWh).

Elproduktionen för andra kvartalet uppgick till 58 GWh (52 GWh) med en tillkommande produktion från andel i intressebolag om 1,5 GWh (1,3 GWh).

Vindens energiinnehåll har under första halvåret, i de områden Slitevind har sin produktion, som helhet varit något högre än normalt men där andra kvartalet varit någon svagare än normalt.

Beräknad normalårsproduktion för 2020 uppgår till ca 300 GWh för koncernen där Slitevind AB (publ) är moderbolag, minoritetens andel utgör ca 28 GWh.

Visby den 10 juli 2020

Slitevind AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, 070-228 44 04

Slitevind AB's aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail info@aqurat.se, telefon 08-684 05 800).


Denna information är sådan information som Slitevind AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juli 2020 kl. 10.00 CEST.


Slitevind AB möjliggör poströstning inför årsstämman 2020

Styrelsen för Slitevind AB (publ) har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman 2020 genom att förhandsrösta per post.

Avsikten är att minimera antalet personer i stämmolokalen för att begränsa risken för spridning av COVID-19. Slitevind ber aktieägare att noga överväga möjligheten att förhandsrösta.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted