Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

Andra kvartalet (1 april - 30 juni 2020) för Koncernen i sammandrag:

- Nettoomsättningen uppgick till 13 387 tkr (23 520 tkr).

- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5 857 tkr (15 847 tkr).

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till - 4 121 tkr (6 951 tkr).

- Resultat före skatt uppgick till - 6 989 tkr (3 791 tkr).

- Produktionen under kvartalet uppgick till 58 GWh (52 GWh).

Första halvåret (1 januari - 30 juni 2020) för Koncernen i sammandrag:

- Nettoomsättningen uppgick till 47 038 tkr (53 598 tkr).

- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 28 378 tkr (36 121 tkr).

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8 374 tkr (18 200 tkr).

- Resultat före skatt uppgick till 2 717 tkr (11 444 tkr).

- Produktionen under kvartalet uppgick till 160 GWh (136 GWh).

Slitevind AB:s delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2020 finns nu tillgänglig på www.slitevind.se.

Visby den 27 augusti 2020

Slitevind AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, +46 70-228 44 04

Slitevind AB:s aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail info@aqurat.se, telefon 08-684 05 800).

Denna information är sådan information som Slitevind AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl. 08.30 CEST.

Slitevind genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom 43,2 miljoner kronor

Visby, 2 mars 2021 21:45

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.


Slitevind utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted