Delårsrapport januari - mars 2022

Januari - mars 2022
- Nettoomsättning MSEK 113,4 (78,1)
- Orderingång MSEK 83,5 (61,8)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MSEK 15,7 (-5,5)
- Rörelseresultat (EBIT) MSEK 5,6 (-14,1)
- Totalresultat MSEK 12,3 (-0,9)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,01 (-0,01)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten MSEK 59,0 (-40,1)

Januari - december 2022
- Nettoomsättning MSEK 113,4 (506,8)
- Orderingång MSEK 83,5 (368,2)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MSEK 15,7 (83,5)
- Rörelseresultat (EBIT) MSEK 5,6 (45,9)
- Totalresultat MSEK 12,3 (45,5)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,01 (0,04)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten MSEK 59,0 (9,1)

 VD-kommentar

Orderingången ökade 204%
Orderingången under första kvartalet uppgick till 328 miljoner kronor, en ökning med mer än 200% jämfört med föregående år. Vi blev valda som ett av tre företag som vann upphandlingen om att leverera, driva och underhålla fasta system för hastighets- och rödljusövervakning i Nederländerna, och vi erhöll en kontraktstilldelning värd 250 miljoner kronor. Uppdragsgivaren är den nederländska åklagarmyndigheten som ska ersätta befintlig infrastruktur för automatisk trafikövervakning. Jag är också glad att se att vi fått ett kraftigt tillskott i vår orderstock för TRaaS. Av orderingången för första kvartalet utgörs 166 miljoner kronor av löpande intäktsflöden från TRaaS, bland annat 26 miljoner kronor från tre nya städer som tillkommit på vår strategiska USA-marknad. Det är en ökning med 151 miljoner kronor jämfört med i fjol.

Totala omsättningen ökar med 44% och TRaaS-omsättningen i USA med 82%
Vi har haft ett starkt första kvartal med en total omsättning på 113 miljoner kronor, en ökning med 44%. Vår strategiska återkommande TRaaS-omsättning landade på 69 miljoner kronor, en ökning med 44%. Under första kvartalet förra året hade vi tillfälliga covidrelaterade skolnedstängningar som sänkte omsättningen. Vår skolzonsrelaterade TRaaS-verksamhet i USA har återhämtat sig till normala nivåer detta kvartal. Detta återspeglas i våra TRaaS-operatörstjänster som ökade med 82% från 22 miljoner kronor till 40 miljoner kronor. Vår TRaaS-omsättning landade på 61% av den totala omsättningen under kvartalet, helt i linje med vår ambition för 2025.

Lyckad Intertraffic-mässa
I slutet av mars genomfördes den största globala mässan i vår bransch, Intertraffic i Amsterdam. Det var första gången sedan 2018 som så många leverantörer och kunder kunde träffas fysiskt igen. Mässan blev en stor framgång för Sensys Gatso. Många befintliga kundrelationer återupptogs och nya lovande kundkontakter knöts i olika regioner. 

EBITDA ökade med 21 miljoner kronor
EBITDA uppgick till 16 miljoner kronor för kvartalet, en ökning med 21 miljoner kronor jämfört med samma kvartal i fjol. EBITDA-tillväxten kan huvudsakligen tillskrivas återhämtningen för våra TRaaS-operatörstjänster med högre marginaler i USA. 

På rullande 12 månaders basis landade vår EBITDA på 105 miljoner kronor, nästan 100% högre än samma period i fjol. Största bidragande faktor är vår bruttomarginal, vilken landade på 45% för kvartalet, jämfört med 31% förra året. På rullande 12 månaders basis landade vår bruttomarginal på 41%, vilket är 5 procentenheter högre än förra året. Detta pekar på en strukturell marginalförbättring i takt med att vår TRaaS-verksamhet växer för varje år.

65% av kontraktet levererat i Saudiarabien
Hittills har vi levererat 65% av detta kontrakt, värt 275 miljoner kronor, avseende vår unika lösning Vehicle-in-Motion. Vi håller ett jämt flöde i våra leveranser för att leva upp till vår kunds krav. Samtidigt för vi diskussioner och gör testningar för att utveckla och eventuellt leverera ytterligare lösningar till denna nyckelkund i Mellanöstern. 

Fritt kassaflöde ökade med 46%
Med hänsyn till totala tillgängliga kreditfaciliteter uppgick det fria kassaflödet vid utgången av kvartalet till 149 miljoner kronor. Detta är 46% högre än samma tid i fjol. Ökningen drivs huvudsakligen av omvandlingen till intäkter från tidigare investeringar i lager och pågående arbeten relaterade till kundkontrakt. Med vårt starka kassaflöde och låga skuldsättning har bolaget en sund finansiell ställning.

Stabila kostnader i leverantörskedjan under 2022
På Sensys Gatso har vi långa ledtider för våra sälj-, leverans- och driftprocesser. Kritiska komponenter köps därför in långt i förväg och har redan säkrats för 2022. Monteringen av våra system sker i våra europeiska fabriker där det mesta av mervärdet för vår systemförsäljning realiseras. Våra affärsmodeller för systemförsäljning och operatörstjänster påverkas knappt av ökade energikostnader.

I dag förväntar vi oss inga leveransproblem från våra leverantörer och våra produktionskostnader håller sig relativt stabila under 2022.

Ingen verksamhet i Ryssland eller Ukraina
Sensys Gatso är djupt bekymrade och bedrövade över kriget i Ukraina och de förödande konsekvenserna det medför för människorna i landet. Vi har till dags dato ingen verksamhet i Ryssland eller Ukraina, inga anställda som arbetar från dessa länder och inga leveranser från regionen. Sensys Gatso påverkas inte nämnvärt av stigande gaspriser och har prisavtal på plats med leverantörer för att säkra omsättningen under 2022. 

Framtidsutsikter
Vår orderbok är stark och vi har kontroll över våra kostnader, vår lönsamma TRaaS-verksamhet fortsätter växa och vår finansiella ställning är stark. Därutöver ser vi kortsiktigt en begränsad påverkan av ökade produktionskostnader och av kriget i Ukraina. Vi håller därför fast vid vår långsiktiga plan att till år 2025 öka nettoomsättningen till över 1 miljard kronor, där TRaaS-intäkterna utgör mer än 600 miljoner kronor. Vi håller också fortsatt fast vid vår ambition att öka EBITDA-marginalen till mer än 15% år 2025.

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group

 Inbjudan till presentation
Den 29 april kl. 10.00 bjuder Sensys Gatso Group in press, analytiker, aktieägare och intressenter till en presentation / audiocast. VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder presenterar de finansiella resultaten på engelska. Presentationen i samband med denna rapport kommer att publiceras på webbplatsen.

Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida:  https://www.sensysgatso.com

Länk till webbsändningen: https://tv.streamfabriken.com/sensys-gatso-group-q1-2022

Telefonnummer att ringa in på:
Sverige: +46 8 519 993 83
Storbritannien: +44 333 300 9030
USA: +1 646 722 4904

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl 08.30 den 29 april, 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ivo Mönnink, VD
e-post: [email protected]
e-post IR: [email protected]
telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 263 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 

Sensys Gatso erhåller förlängning av TRaaS-kontrakt i Nederländerna, värd 10 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit en förlängning av ett TRaaS-kontrakt för drift och underhåll av de nederländska fasta systemen för hastighets- och rödljusövervakning som är en del av EG100-kontraktet. Kontraktsförlängningen har ett värde av 1 miljon euro, motsvarande cirka 10 miljoner kronor, under en tvåårsperiod.


Sensys Gatso erhåller ett femårigt TRaaS-kontrakt värt 100 miljoner kronor för hastighetsövervakning i Cedar Rapids, Iowa

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt amerikanska dotterbolag Sensys Gatso USA, tecknat en femårig förlängning av TRaaS-kontraktet med Cedar Rapids, Iowa, till ett värde av cirka 9,8 miljoner USD under avtalsperioden, motsvarande cirka 100 miljoner kronor.


Sensys Gatso Australia erhåller TRaaS-order för ett nytt program för automatiserad övervakning av trafikförseelser i Tasmanien till ett värde av 73,5 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Australia, erhållit en order på tillhandahållande av ett program för automatiserad övervakning av trafikförseelser (ATOE) i delstaten Tasmanien. Ordern gäller en period av två år med möjlighet till ett års förlängning. Det treåriga kontraktsvärdet är AUD 10,5 miljoner motsvarande cirka 73,5 miljoner kronor.Sensys Gatso Group stärker verksamheten i USA med ny verkställande direktör

Sensys Gatso Group, STO: SENS, tillkännager idag utnämningen av William Braden till ny verkställande direktör för dess amerikanska dotterbolag, Sensys Gatso USA, Inc., med start den 15 maj.Inbjudan till presentation av Sensys Gatsos rapport för första kvartalet 2022

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, publicerar sin rapport för första kvartalet fredagen den 29 april kl. 8.30 och bjuder in till presentation/audiocast kl. 10.00. Bolagets VD Ivo Mönnink och CFO Simon Mulder presenterar bolagets rapport på engelska.Sensys Gatso undertecknar upphandlingskontrakt i Nederländerna

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har tisdagen den 12 april genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Netherlands, undertecknat kontraktet med den holländska åklagarmyndigheten. Tilldelningen av detta kontrakt på 250 miljoner kronor tillkännagavs den 18 mars 2022.


Sensys Gatso erhåller treårig förlängning av TRaaS-kontrakt, värt 44 miljoner kronor för hastighetsövervakningssystem i Des Moines, Iowa

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt amerikanska dotterbolag Sensys Gatso USA, tecknat en treårig TRaaS-kontraktsförlängning (Traffic-as-a-Service) med Des Moines, Iowa till ett värde av cirka 4,7 miljoner USD under avtalsperioden, motsvarande cirka 44 miljoner kronor.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted