Delårsrapport januari - juni 2018

1 januari - 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 55 327 (30 019) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 5 525 (-1 686) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5 013 (-1 805) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,02) SEK

 1 april - 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 29 819 (13 155) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 3 268 (-1 864) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 940 (-1 937) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,01) SEK

Sensec mer än fördubblar omsättningen med förbättrade marginaler och kraftigt ökad vinst

Tidigarelägger finansiell rapport för Q2 2018
Sensec Holding genomför försäljning av dotterbolaget Sensec Personlig Säkerhet - fokus på kärnverksamheten samt stärker kassan för fortsatt expansion i Norden

Sensec har idag tecknat ett avtal med MediRätt om försäljning av samtliga aktier i Sensec Personlig Säkerhet AB. Försäljningen inbringar 8 MSEK i kontant ersättning och ger Sensec en god finansiell grund för fortsatt expansion i Norden inom bolagets kärnverksamhet; Säkerhet i känsliga miljöer. Försäljningen skapar även förutsättningar för att infria de finansiella strategiska mål som verksamheten styrs mot, ett tillväxtmål om 20% och ett lönsamhetsmål innebärandes en rörelsemarginal på 10% redan under innevarande år.Månadsbrev till alla aktieägare och övriga intressenter maj 2018

Sensec fortsätter leverera. Hela Q1 gick bra och nya intressanta affärerna har fortsatt även under april och maj. Orderstocken ser bra ut för juni.


Sensec har tecknat avtal med "Norska Forsvarsmateriell" för leverans av minsökare till norska försvaret

 Sensec har tecknat avtal att leverera minsökare till norska försvaret. Ordervärdet uppgår till 1,5 miljoner NOK.


Delårsrapport januari - mars 2018

1 januari - 31 mars 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 25 508 (16 864) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 257 (178) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 073 (132) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,004) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden
Sensec Holding AB (publ) har slutfört förvärvet av Mil Sec Sverige AB och reglerat komplett köpeskilling genom kontant betalning av 7 MSEK samt genom en riktad nyemission om totalt 11.111.111 aktier.


Sensec Personlig Säkerhet AB inleder samarbete med Mäklarsamfundet

Sensec Personlig Säkerhet AB och Mäklarsamfundet har ingått ett samarbetsavtal för att öka tryggheten och säkerheten för landets fastighetsmäklare. Sensec erbjuder säkerhetslösningar som enkelt kan implementeras i vardagen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär