Secits levererar säkerhet till myndighet

Secits Holding har mottagit en order av säkerhetsteknisk utrustning med tillhörande tjänster från en svensk myndighet. Det samlade ordervärdet överstiger 3.1 MSEK och kommer levereras i sin helhet under Q1 2022.

Kompletteringar av utrustningen och tjänster i form av nya ordrar kan tillkomma under resterande del av 2022 samt under 2023.

"Vi är tacksamma för möjligheten att få leverera den här typen av säkerhetslösningar. Vi ser det som en bekräftelse att vi jobbar i rätt riktning, att våra säkerhetstekniska lösningar och vår kompetens inom detta område ligger i absolut framkant." säger Erik Bech-Jansen, VD & Koncernchef.

För ytterligare information:

Erik Bech-Jansen, CEO

E-post: [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Secits Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggöranden den 28 januari 2022 kl. 12:30 CEST.

Om SECITS-koncernen

Secits och Säkra Larm utgör ett spjutspetsföretag inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: [email protected]


Secits förvärvar Westra Security Group AB

Secits Holding förvärvar Westra Security Group AB för 40 MSEK.


Secits Holding AB utser ny Försäljnings- och Marknadsdirektör.

Ted Jokiniemi befordras till den nyetablerade positionen som Sälj- och Marknadsdirektör för Secits-koncernen.Secits tecknar ramavtal med storbank.

Secits Holding har tecknat ett nytt ramavtal med en av de svenska storbankerna med ett minsta ordervärde om 1MSEK.


Secits levererar säkerhet till myndighet

Secits Holding har mottagit en order av säkerhetsteknisk utrustning med tillhörande tjänster från en svensk myndighet. Det samlade ordervärdet överstiger 3.1 MSEK och kommer levereras i sin helhet under Q1 2022.
Kallelse till extra bolagsstämma i SECITS Holding

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 23 december 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted