Secits inleder satsning på små och medelstora bolag

För att bättre serva små och medelstora bolag startar Secits ett affärsområde som ska erbjuda säkerhetslösningar särskilt utformade för framförallt butiker, retailkedjor, lokaler och industrilokaler.

Förvärven av Säkra Larm och WSG har tillfört Secits omfattande kompetens och kapacitet inom larm, branddetektion, larmcentral, videoövervakning och väktartjänster. På basen av detta har Secits utvecklat nya tjänstepaket för små och medelstora företag, vilka inte bara uppfyller försäkringsbolagens krav utan som också kan kompletteras med innovativa kamera- och mjukvarulösningar för att adressera andra behov dessa företag kan ha, såsom exempelvis att kartlägga kund- och logisitikflöden.

"Secits blir en helhetsleverantör av smidiga och konkurrenskraftiga lösningar särskilt utformade för denna stora heterogena kundgrupp", säger Secits VD Jonas Lundberg.

Rejin Ahmad har rekryterats som försäljningschef för affärsområdet. Han kommer närmast från positionen divisionschef för Presto Brandsäkerhet, och har tidigare byggt upp Sector Alarms företagsaffär och varit affärsområdeschef på Manpower.

"Jag ser verkligen fram emot att vara del tillväxtresan Secits påbörjat och bygga upp ett helt nytt affärsområde med en ny säljorganisation. Jag tar med mig de erfarenheter jag skaffat från den liknande resan vi gjorde på Sector Alarm och vet att vi har en rolig och spännande tid framför oss", säger Rejin Ahmad.

Det nya affärsområdet får namnet Små och Medelstora Bolag.

Traditionellt har Secits fokus på företagsmarknaden varit kundanpassade avancerade kamera- och mjukvarulösningar för banker, myndigheter och andra stora verksamheter. Även dessa kunder kommer att erbjudas helhetslösningar som inkluderar larm, passage och larmcentral. Denna verksamhet samlas i affärsområdet Enterprise.

För ytterligare information:

Jonas Lundberg, CEO

E-post: [email protected]

Om SECITS-koncernen

Secits, Säkra Larm och WSG utgör en komplett leverantör inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, larmcentral, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: [email protected]Secits inleder satsning på små och medelstora bolag

För att bättre serva små och medelstora bolag startar Secits ett affärsområde som ska erbjuda säkerhetslösningar särskilt utformade för framförallt butiker, retailkedjor, lokaler och industrilokaler.Secits utser Jonas Lundberg till tillförordnad VD

Secits Holding AB har utsett bolagets finansdirektör Jonas Lundberg till tillförordnad VD, efter att Erik Bech-Jansen meddelat att han beslutat att lämna VD-posten i bolaget.


Kallelse till extra bolagsstämma i SECITS Holding

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 7 april 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted