Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Omräkning av teckningsoptionerna av serie TO1 i SECITS Holding AB

SECITS Holding AB (publ) ("Secits" eller "Bolaget") emitterade under det fjärde kvartalet 2018 teckningsoptioner av serie TO1. Enligt villkoren för teckningsoptionerna av serie TO1 ska omräkning av teckningsoptionerna ske i samband med en emission av värdepapper med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som tidigare kommunicerat den 1 december 2022, och i samband med en riktad emission av aktier. Mot bakgrund av den företrädesemission av aktier med företrädesrätt som Bolaget genomförde under det fjärde kvartalet 2022, vars utfall kommunicerades den 29 december 2022, och den riktade emission av aktier till emissionsgaranter, vilket kommunicerades den 12 januari 2023, så har optionsnyttjandeförhållandet räknats om till 1,011 och teckningskursen räknats om till 0,8088 SEK per aktie

Återstående inlösenperioder för teckningsoptionerna:

Teckningsoptionerna kan utnyttjas under följande perioder:

  • 1 - 15 juni 2023
  • 13 - 27 november 2023

 

Villkor för teckningsoptionerna:

Innehavaren av teckningsoptioner har, enligt omräkningen av teckningskursen, rätt att teckna aktier i Secits till en teckningskurs om 0,8088 SEK per aktie. Före omräkningen var teckningskursen för varje teckningsoption 2,15 SEK per aktie. Varje teckningsoption av serie TO1 ger teckningsoptionsinnehavaren rätt, enligt det nya optionsnyttjandeförhållandet, att teckna 1,011 nya aktier i Secits där eventuell avrundning sker neråt. Före omräkningen berättigade varje teckningsoption till teckning av en (1) aktie.

För ytterligare information:

Arne Nyvelius, CFO

E-post: [email protected]

Om SECITS-koncernen

Secits, Säkra Larm och WSG utgör en komplett leverantör inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, larmcentral, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted