Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

SeaTwirl utser Mangold till likviditetsgarant

SeaTwirl har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie som är noterad på Nasdaq First North.


SeaTwirl vinner 100.000 kr i Stena Line Propeller Prize

SeaTwirl vann förstapriset på 100.000 kronor i Stena Line Propeller Prize 2017, ett entreprenörspris som årligen utdelas till ett ungt tillväxtföretag inom kategorierna ICT respektive marin teknik på Innovation Day i Karlskrona.


SeaTwirl får svenskt patent på delningsbart vindkraftverk

Svenska Patent och Registreringsverket har godkänt vindkraftsbolaget SeaTwirls patent för ett delningsbart vindkraftverk.


SeaTwirls amerikanska patent för dynamisk turbin är godkänt

Det amerikanska patentverket, United States Patent and Trademark Office (USPTO), har beviljat vindkraftsbolaget SeaTwirl patent för en dynamisk turbin.


SeaTwirl, lämnar delårsrapport för perioden 2016-12-01 - 2017-02-28

Den klart viktigaste händelsen under perioden var att bolaget noterades på Nasdaq First North 2016-12-22. Nyemissionen blev övertecknad och organisationen kunde fortsätta arbeta enligt plan för att utveckla SeaTwirls nästa stora vindkraftverk.


Ny projektledare till SeaTwirl

Utvecklingen av SeaTwirls nästa vindkraftverk på 1MW installerad turbineffekt fortsätter enligt plan. Organisationen förstärks nu från och med den 13 mars med en projektledare vars huvuduppgift blir att effektivt driva SeaTwirl AB mot målet att ha ett installerat 1MW vindkraftverk i havet 2020.


SeaTwirl lämnar delårsrapport för perioden 2016-09-01 - 2016-11-30

Den viktigaste händelsen under perioden var beslutet av styrelsen att notera bolaget på Nasdaq First North före årsskiftet. Det var ett strategiskt viktigt beslut och gör att organisationen kan arbeta enligt plan för att utveckla SeaTwirls nästa stora vindkraftverk.


Kallelse till årsstämma i SeaTwirl

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ), org.nr 556889-1135, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 februari 2017 kl. 15.00 i Universitetsbyggnaden, Vasaparken i Göteborg.


SeaTwirls aktier är godkända för handel på Nasdaq First North med första dag för handel den 22 december 2016

Nasdaq Stockholm AB har nu godkänt SeaTwirl AB (publ):s ("SeaTwirl" eller "Bolaget") ansökan om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm ("First North"). Första dag för handel är den 22 december 2016 med kortnamnet STW och ISIN-kod SE0009242175. SeaTwirls bolagsbeskrivning publiceras idag på Bolagets hemsida www.seatwirl.com


SeaTwirls erbjudande övertecknades - handel planeras att inledas på Nasdaq First North den 22 december 2016

SeaTwirl AB ("SeaTwirl" eller "Bolaget") offentliggör utfallet av erbjudandet om att teckna aktier i Bolaget till ett värde om 24 MSEK inför den planerade noteringen den 22 december på Nasdaq First North ("Erbjudandet"). Intresset för Erbjudandet har varit stort och totalt inkom cirka 700 anmälningar och den del allmänheten hade möjlighet att teckna tecknades till 120 procent.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted