Årsredovisning 2018

Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" eller "Bolaget") har idag publicerat årsredovisningen för 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig på SDS hemsida www.seamless.se

Inom SDS är hållbarhet en viktig målsättning. SDS årsredovisning för 2018 distribueras därför endast till de aktieägare och andra intressenter som begär informationen. Kontakta oss på sds.info@seamless.se om Du vill erhålla den via posten.

Stockholm den 22 mars 2019

För ytterligare information, kontakta:
Martin Schedin, CFO
martin.schedin@seamless.se 

Om Seamless Distribution Systems AB (SDS)
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala transaktioner. Bolaget har kunder på 30 marknader som når över 300 miljoner mobilkonsumenter via fler än 700 000 återförsäljare. SDS har cirka 136 medarbetare i Sverige, Belgien, Nigeria, Ghana, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten. Med över 16 års erfarenhet fokuserar SDS på hög nivå av kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på NASDAQ First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550. CA@mangold.se 

Nerladdningsbara filer

SDS delårsrapport Q2 2020


Interim report Q2 2020


SDS delårsrapport Q1 2020


Interim report Q1 2020


Årsredovisning 2019


Year-end report 2019


Bokslutskommuniké 2019


Interim report Q3 2019


SDS delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Interim report Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Interim report Q1 2019


Årsredovisning 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted