Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Seamless meddelar lägre resultat för Q4 och inleder kostnadsbesparingsprogram

Finansiellt utfall för Q4  2022

Under fjärde kvartalet 2022 var koncernens organiska tillväxt negativ, framförallt på grund av förseningar av projekt som enligt tidigare prognos skulle ha färdigställts under det fjärde kvartalet samt att två projekt som intäktsförts tidigare under 2022 blev uppsagda av kund.

Händelserna har en negativ påverkan på EBITDA, som förväntas bli cirka -34 (20) miljoner kronor för det fjärde kvartalet vilket innebär cirka 10 (64) miljoner kronor för helåret.  Periodens rörelseresultat förväntas bli - 56 (12) miljoner kronor vilket innebär cirka - 48 (27) miljoner kronor för helåret. Omsättningen förväntas bli 37 (79) miljoner kronor vilket innebär cirka 245 (288) miljoner kronor för helåret.

Samtliga siffror är preliminära och oreviderade. Den slutliga bokslutskommunikén för 2022 kommer att publiceras den 28 februari 2023, vilket innebär en senareläggning från den 16 februari 2023, då bolagets ledning jobbar parallellt med att slutföra förhandlingar med obligationsägare, aktieägare och att färdigställa kommunikén.

Diskussioner med större intressenter

Med anledning av försämrad EBITDA för det fjärde kvartalet 2022 kommer Seamless Distribution AB (publ) ("SDS") sannolikt att bryta mot dess kovenant i villkoren för dess utgivna obligationer. SDS har med anledning av detta anlitat Pareto Securities och Gernandt & Danielsson och för en dialog med de största obligationsinnehavarna, i syfte att genom villkorsändringar hantera situationen på ett lämpligt sätt.

SDS för även en dialog med större aktieägare i syfte att stärka bolagets likviditet och egna kapital. Styrelsen bedömer att ändringar av obligationsvillkoren, enligt ovan, är en förutsättning för att denna dialog ska kunna resultera i ett skyndsamt tillskjutande av medel

Planerade åtgärder 2023

I syfte att framöver driva effektivitets-, marginal- och kassaflödesförbättringar har SDS beslutat att lansera ett kostnadsreduktionsprogram. Beslutet kommer efter en strategisk översyn som också inkluderar en tydligare ompositionering från kundspecifik utveckling till produktfokus. Programmet syftar till att generera årliga besparingar på över 45 Mkr, med en märkbar effekt under andra kvartalet 2023 och med full effekt under första kvartalet 2024. Programmet innebär en potentiell uppsägning av 20-25% av anställda.

Som ett resultat av dessa åtgärder väntas bolagets nyförsäljning ha en högre grad av standardiserad mjukvara, vilket väntas leda till högre marginaler och kortare ledtider från order till kassa, dvs. en betydligt bättre användning av bolagets finansiella och organisatoriska resurser. Omstruktureringsåtgärderna är dimensionerade för att kunna generera tillfredsställande lönsamhet och kassaflöde även med relativt liten nyförsäljning.

För mer information kontakta:

Martin Schedin

Tf VD

+46 70 438 14 42

[email protected]

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 8 februari 2023 kl. 19:30 CET

OM SDS
SDS är ett svenskt internationellt mjukvaruföretag som är specialiserat på mobila betaltjänster för mobiloperatörer, distributörer, återförsäljare och konsumenter. SDS säkerställer att telekomoperatörer kan sälja samtalstid, data och tilläggstjänster där SDS produkter och tjänster hanterar upp till 90 % av Teleoperatörens försäljning. Idag har SDS implementerat lösningar inom fintech, avancerad analys och Retail Value Management och där dessa produkter har lyckats omvandlas de till så kallade SaaS-lösningar.

SDS har cirka 320 anställda i Sverige, Frankrike, Belgien, Rumänien, Sydafrika, Ghana, Nigeria, Förenade Arabemiraten, Pakistan och Indien. SDS hanterar årligen mer än 15 miljarder transaktioner värda över 14 miljarder USD. Via över 3 miljoner månatliga aktiva återförsäljare av digitala produkter betjänas, indirekt, mer än 1100 miljoner konsumenter globalt.

SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.

Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. [email protected]

 

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted