Rättelse av pressrelease 2017-07-20 ("Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet att förvärva aktier i Seamless Distribution Systems AB - handel på Nasdaq First North Premier inleds imorgon")

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.


Correction of press release 2017-07-20 ("Final result of the Offering to acquire shares in Seamless Distribution Systems AB - trading on Nasdaq First North Premier commences tomorrow")

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG, SINGAPORE OR THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH MESURE IS SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.


Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet att förvärva aktier i Seamless Distribution Systems AB - handel på Nasdaq First North Premier inleds imorgon

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.


Final result of the Offering to acquire shares in Seamless Distribution Systems AB - trading on Nasdaq First North Premier commences tomorrow

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG, SINGAPORE OR THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH MESURE IS SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.


Offentliggörande av de tio största ägarna i Seamless Distribution Systems

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.


Announcement of the ten largest shareholders in Seamless Distribution Systems

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG, SINGAPORE OR THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH MESURE IS SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.


Seamless Distribution Systems AB offentliggör prospekt

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.


Seamless Distribution Systems AB publishes prospectus

Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore or the United States


Seamless announces offering to its shareholders to acquire shares in the subsidiary Seamless Distribution Systems AB

Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore or The United States or any other jurisdiction where such mesure is subject to legal restrictions.


Seamless offentliggör erbjudande till sina aktieägare att förvärva aktier i dotterbolaget Seamless Distribution Systems AB

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Singapore, USA eller någan annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.


Seamless tar dotterbolaget SDS till börsen

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.


Seamless inleder förberedelsearbetet inför en särnotering av dotterbolaget Seamless Distribution Systems

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.


Seamless begins preparatory work to list Seamless Distribution Systems

Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in Australia, Canada, Japan or the United States.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted