Världspremiär för Sarsys nya Friction Tester modell V90

Scandinavian Airport and Road Systems AB (Sarsys) kan som första företag i världen presentera en Friction Tester inbyggd i nya Volvo V90. SVFT V90 är ersättaren till den nu utgångna modellen SVFT V70 som var byggd på Volvo V70.


Sarsys förvärvar Tradewind Aero

Scandinavian Airport and Road Systems AB (Sarsys) presenterade den 15 mars 2017 en avsiktsförklaring (LOI) om att förvärva det svenska bolaget Tradewind Aero AB org nr 556776-4666, (Tradewind Aero). Slutgiltigt förvärvsavtal har nu signerats av parterna.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ)(Sarsys) 556557-7854 kallas härmed till bolagsstämma den 25 april 2017 klockan 11:00 i bolagets lokaler på Sjöviksvägen 4, Trelleborg.


Ny order till Grekland

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har i en upphandling erhållit en order om cirka 900 000 kronor, från den grekiska flygplatsoperatören Fraport Regional Airports of Greece AS.A, Athen, Grekland.Avsiktsförklaring gällande förvärv

Scandinavian Airport and Road Systems AB (Sarsys) har tecknat en avsiktsförklaring (LOI) om att förvärva det svenska bolaget Tradewind Aero AB org nr 556776-4666, (Tradewind Aero).


Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ), org nr 556557-7854 1 januari - 31 december 2016

  • KPEQ AB förvärvar 85 procent av aktierna i av Miraculix i Trelleborg AB den 5 september.
  • Tidigare huvudägaren och VD Christian Lienau Svensson erhåller (via sitt bolag Miraculix i Trelleborg AB) 600 000 teckningsoptioner med lösenpris 3,00 kr som en del i förvärvsuppgörelsen.
  • Extra bolagsstämma den 5 september fattar beslut om att göra bolaget publikt.
  • Aktie split genomförs vilket innebär att kvotvärdet sänks till 0,10 kr och antalet aktier ökar till 5 000 000.
  • Nyemission genomförs under november/december. Emissionen fulltecknas och tillför bolaget 3 458 000 kr och ökar antalet aktier till 5 988 000.
  • Bolaget ansöker om listning hos Nordic Growth Market (NGM).
  • I slutet av december tecknar Bolaget en större order med den turkiska flygplatsoperatören DMHI. Ordervärdet uppgår till ca 7,5 Mkr.
  • Rörelsens intäkter uppgick till 19,0 Mkr (14,1 Mkr) och resultatet efter skatt till 0,6 Mkr (0,1 Mkr)
  • Omsättningen för 2017 beräknas blir mellan 25 Mkr och 30 Mkr.
  • Under 2016 har bolaget bytt från redovisningsregelverket BFNAR 2008:1 (K2) till BFNAR 2012:1 (K3).

Idag startar handeln på NGM Nordic MTF

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) ansökan om listning på Nordic MTF listan har sedan tidigare godkänts av NGM. Handeln med bolagets aktier startar idag torsdagen den 2 mars.


Klart för handelsstart på NGM

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) ansökan om listning på Nordic MTF listan har nu godkänts av NGM. Handeln med bolagets aktier kommer att inledas torsdagen den 2 mars.


Sarsys nyemission kraftigt övertecknad

Teckningsperioden för den publika nyemissionen i Scandinavian Airport and Road Systems AB (Sarsys) löpte ut den 5 december. Det slutgiltiga resultatet visar på att emissionen kraftigt övertecknats. Emissionen har en teckningsgrad på cirka 300 procent, motsvarande drygt 10,8 miljoner kronor. Bolaget kommer genom emissionen att tillföras 3 458 000 kr före emissionskostnader.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted